Arena Vänersborg

Arena Vänersborg frågor

bandydosklubba_2

Vi har idag lämnat in till barn- och ungdomsförvaltningen en ny skrivelse där vi försöker bringa klarhet kring några av konsulterna kopplade till Arena Vänersborg.

  

2008-09-11

Frågor beträffande Arena Vänersborg och anlitade konsulter

Jag önskar att få veta den totala aktuella ersättningen som har hittills utgått till MB Bygg och Planrådgivning AB för arbetet med Arena Vänersborg och Vänersvallen?

Jag önskar att få veta den totala aktuella ersättningen som har hittills utgått till Nylin och Myhrberg AB för arbetet med Arena Vänersborg och Vänersvallen?

Jag önskar att få veta den totala aktuella ersättningen som har hittills utgått till Midmarketing AB för arbetet med Arena Vänersborg och Vänersvallen?

Jag önskar att få veta den totala aktuella ersättningen som utgick till Stefan Leijon Sälj och Marknadskoordinering för arbetet med Arena Vänersborg och Vänersvallen?

Vilken form av upphandling har skett vid urvalet av MB Bygg och Planrådgivning AB, Nylin och Myhrberg AB och Stefan Leijon Sälj och Marknadskoordinering?

Har Magnus Bengtsson och Erik Myhrberg erhållit ersättning för deras närvaro vid startmöte Arena Vänersborg, Bohusgården 12-13 december 2006? Om så är fallet önskar jag få veta när de ersattes och med vilka belopp?

Faktura nr. 2088 från Midmarketing skall ha blivit makulerad. Jag önskar få veta om faktura makuleringen hann ske innan en utbetalning för beloppet 81250 till Midmarketing eller om beloppet betalades ut och en återbetalning från Midmarketing fick äga rum?  

 

Svar kan skickas till

James Bucci

Storeskog

468 90 Vargön

Dela den här sidan:

Kopiera länk