artikel

Folkomrösta om FRA-lagen?

Ibland glöms det bort vilka möjligheter som finns för väcka frågan om folkomröstning.

 

Jag har inte fördjupat mig i FRA-lagen så mycket som många andra då jag varit sysselsatt med andra saker.
Men nu, med lite tid över, har jat bollat några tankar utifrån en folkomröstnings perspektiv.

Fråga om folkomröstning kan väckas genom namninsamling och det har jag sett att det har dragits igång en sådan namninsamling mot FRA-lagen. Fördelen är att det är folkrörelseaktig, nackdelen är att det måste organiseras och hållas i. Helt enkelt så måste någon eller några orka hela vägen ut. Problemet med namninsamlingen är att det inte per automatik väcker fråga om folkomröstning på riksnivå såsom det görs på kommunal- och regionalnivå.

Men det som lätt glöms bort är att fråga om folkomröstning kan väckas direkt i Riksdagen.

Detta kan ske på två sätt.

Dels har man möjlighet som riksdagsman att motionerar om att hålla en rådgivande folkomröstning. Det tråkiga med det är att det då får lämnas in som motion och behandlingen kan ta lite tid. Annars ger valet till Europa Parliamentet nästa år en fantastisk och billig möjlighet att samtidigt hålla en folkomröstning om FRA-lagen om nu någon/några vaken riksdagsman vill skriver ihop en motion.

Dels har man även möjlighet som riksdagsman enligt 3 kap 15 § av Riksdagsordningen att yrka om folkomröstning i en grundlags fråga.
Och här kommer min fråga till mer FRA kunniga – Är FRA lagen en grundlags fråga?
Om svaret är “nej” då fick det bli en motion.
Om svaret är “ja” eller även en “kanske” då borde det vara på sin plats att det yrkas i Riksdagen om folkomröstning.
Mest roligt skulle det vara i så fall om många ledamöter över partigränser lämnade ett sådant yrkandet den 16 september när Riksdagen återsamlas efter sommaruppehållet.

Smaka på den FRA och Freddy R

Dela den här sidan:

Kopiera länk