artikel

Sensationellt avslag till mer skolpengar

I september motionerade jag om småskolorna på Dal, det vill säga Rösebo, Sundals Ryr och Skerrud. Motionen gick kortfattat ut på att det ur ”skolekonomisk” synvinkel inte är motiverat att behålla dem samtidigt som det finns landsbygdsskäl till det.

Motionen slutade med yrkandet att kommunfullmäktige ger ett speciellt landsbygdsanslag till barn- och ungdomsnämnden för att nämnden ska kunna behålla skolorna i Rösebo, Sundals Ryr och Skerrud.
Motionen var uppe till behandling i barn- och ungdomsnämnden vid det senaste sammanträdet.
Barn- och ungdomsnämnden röstade nej till min motion. Faktum är att det är ganska sensationellt att en nämnd inte vill ha mer pengar till sin verksamhet.
Förvaltningschefen själv sa på det senaste samverkansmötet att det blir en utmaning för rektorerna att driva en svårt organiserad verksamhet med god kvalitet utan extra tillskott av pengar och då är majoritetens motivering till avslaget smått fantastiskt.
Så här lyder förklaringen till beslutet:
"Barn- och ungdomsnämnden kan, i princip, ställa sig bakom motionsställarens beskrivning att det inte är i huvudsak skolekonomiska synvinklar som utgör basen för en strävan att bevara skolorna. Det skulle från ett strikt skolekonomiskt perspektiv vara tillfyllest med två skolor (två F-skolor är vad som utifrån detta krävs i området).
Bilden förändras dock när även aspekten för fortsatt utveckling av en levande landsbygd förs till. Då kan kommunala skäl som till exempel att säkra förutsättningar för landsbygdssutveckling, ställa krav på att skolorna fortsatt får leva. Det är utifrån en sammanvägning av helheten i såväl de strikt samhällsekonomiska argumenten som de kring levande landsbygs som nämndens gjort sitt ställningstagande. Denna helhetsanalys och sammanvägning saknas i motionen varför motionen avslås."
Förstår ni inte?
Var lugna, det gör inte jag heller. Ända fram till den sista meningen så tror man att majoriteten faktiskt tänker tillstyrka min motion. I stället blir det avslag och som skäl anför man samma skäl som jag har i min motion till varför skolorna på Dal behöver mera pengar.
I den majoritet som säger nej till mer pengar för skolorna i Rösebo, Sundals Ryr och Skerrud finns centerpartiet med Marianne Karlsson i spetsen.
Behövs pengarna bättre till Arenan?
Stefan Kärvling (v), kommunpolitiker Vänersborg

 

 

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk