artikel

JA till folkomröstning

Vi reserverar oss till förmån för yrkandet att ställa sig bakom kravet om en folkomröstning i frågan om byggandet av Arena Vänersborg och att folkomröstningen ordnas vid tidigast möjliga tidpunkt.

Reservation 

vid kommunfullmäktiges sammanträde 2007-12-19 i ärende 3 

Folkinitiativ angående folkomröstning avseende Arena Vänersborg 

Dnr 2007/542, Ks § 279 

 

 

Vi reserverar oss till förmån för yrkandet att ställa sig bakom kravet om en folkomröstning i frågan om byggandet av Arena Vänersborg och att folkomröstningen ordnas vid tidigast möjliga tidpunkt. 

Visserligen har folkomröstningstanken väckts sent. Men det kan också ha sin förklaring. När först tanken om en idrottshall/bandyhall framfördes, var reaktionen avvaktande, dels avvisande, dels förstående. En lägre slutsumma var aktuell och många ville först se resultatet av det uppdraget som fullmäktige lämnade innan man ville ta ställning. 

Efter en ganska lång period gick det snabbt – fullmäktiges uppdrag hade omvandlats till något helt annat och en majoritet i fullmäktige ställde sig snabbt bakom byggplanerna för Arena Vänersborg, fast kostnadsramen hade rusat i höjden. 

Tanken om folkomröstningen tog då form och det dröjde inte lika länge att komma med namnlistorna som det tog för fullmäktiges majoritet att gå från det första uppdraget till beslutet i juni 2007. 

Skulle den politiska ledningen i Vänersborg ha haft den minsta respekt för folkomröstningskravet, så skulle det självfallet funnits en möjlighet att revidera tidsplanen och lämna anvisningar i enlighet därmed till projektstyrelsen. Tvärtom, ”kedjereaktionen” sattes igång i syfte att sabotera tanken om en folkomröstning. Vi beklagar denna kortsiktiga inställning och vill med vårt yrkande och med vår reservation distansera oss från detta respektlösa politiska agerande. 

 

Vänsterpartiets ledamöter            2007-12-19 

James Bucci                                   Lutz Rininsland   

Stefan Kärvling                              Berit Utberg                                                                                                     

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk