artikel

Konsultavtal sökes

2007-10-26 skrev TTELA om konsulter kopplade till Arena Vänersborg och det konstaterades då att avtal saknades för delar av konsultarbetet. Ordföranden citerades med orden ”De har självfallet inte arbetat gratis” och att han skulle ”sätta någon på att titta på detta”.

Jag utgår från att någon sattes på att titta på detta och önskar därför att få en redovisning av de konsultavtal och konsultkostnader som hör ihop med dem delarna av Arena Vänersborg arbete som har legat under kommunstyrelsens ansvarsområden.

Eftersom broschyren om Arena Vänersborg som distribuerades 4 oktober 2007 faller under kommunstyrelsens ansvarsområde så önskar jag också att få en redovisning över kostnaderna för framtagning och distribution av broschyren.

Klicka här för interpellationsvaret    

Dela den här sidan:

Kopiera länk