artikel

Konsultavtal sökes även här

2007-10-26 skrev TTELA om konsulter kopplade till Arena Vänersborg och det konstaterades då att avtal saknades för delar av konsultarbetet.

Jag utgår från att kommunen har som praxis att det skall finnas upprättade avtal med anlitade konsulter och söker därför klarhet kring detta.

Jag önskar att få en redovisning av de avtal med konsulter som har legat till grund för de konsultkostnader på 529179 kr kopplade till projekt Arena Vänersborg som områdeschef för arena fritid har haft ansvar för under perioden 07-01-01 – 07-10-11.

Jag önskar också att få en redovisning av de avtal med konsulter som har legat till grund för de konsultkostnader på 54975 kr kopplade till projekt Arena Vänersborg som barn- och ungdoms förvaltningschef har haft ansvar för under perioden 07-01-01 – 07-10-11.

2006-12-12 – 2006-12-13 hölls ett arbetsmöte vid Bohusgården Uddevalla om Arena Sportcentrum. Var någon av de tre närvarande konsulter anlitade genom barn- och ungdomsförvaltningen? Om så var fallet så önskar jag en redovisning av de avtal under vilket dessa konsulter var anlitade.

Klicka här för svaret

Dela den här sidan:

Kopiera länk