artikel

Överklaga går ju

När man inte är nöjd med ett förvaltningschefs beslut att inte lämna ut offentliga handlingar så går det att överklaga till kammarrätten.

Lilleskog 20071021

Till Kammarrätten i Göteborg

ÖVERKLAGANDE

Härmed överklagar jag Barn- och ungdomsförvaltningens i Vänersborg beslut (bilaga 2) att inte lämna ut de allmänna handlingar som jag begärde att få ta del av i min skrivelse daterat 2007-10-18 (bilaga 1). Jag står fast vid min uppfattning att dessa projektstyrelsemötes protokollen 1 – 4 är att betraktas som offentliga allmänna handlingar och vill därför fortfarande få ta del av dem.  

Vad jag förstår av förvaltningschefs besvärshänvisning så betraktar han handlingarna som arbetsmaterial då de inte expedierats samt att handlingarna inte är slutbehandlade och justerade.

Beträffande handlingarnas justering vill jag framföra att i kopian på projektstyrelsemötes protokoll 4 (bilaga 3) står det under punkt 4.0 – Justering av föregående protokoll på efterföljande möte. Föregående protokoll justeras härmed. I kopian på projektstyrelsemötes protokoll 5 (bilaga 4) står det under punkt 5.0 – Justering av föregående protokoll på efterföljande möte. 

Jag hävdar därför att projektstyrelsemötes protokollen 1 – 4 är att betrakta som justerade.

Beträffande handlingarnas expediering vill jag framföra följande.

Båda bilagor 3 och 4 har projektnummer Dnr 2006:551. Detta projektnummer ligger i kommunstyrelsens diariet och har ett kommunstyrelse ärendekort. (bilaga 5).

När bilagor 3 och 4 förekom i kommunens postlista för 20071008 och vilket utsändes 20071009 (bilaga 7) upptogs de med Dnr 2007/21 som har ett barn- och ungdomsnämnds ärendekort (bilaga 6). Dnr 2007/21 bekräftas även av kommunens stämpeln på bilagorna 3 och 4. Uppenbarligen har dessa handlingarna förflyttat sig från en myndighet (kommunstyrelsen) till en annan myndighet (barn- och ungdomsnämnden)

Jag hävdar därför att projektstyrelsemötes protokollen är att betrakta som expedierade.

Jag vill även uppmärksamma kammarrätten på följande även om det faller förmodligen under någon annan myndighets tillsyn.

Tittar man på bilaga 7 (daterad 20071008) finns det tre handlingar med diarienummer 2007/21 BUN medan när man tittar på sida 3 av bilaga 6 (daterad 20071018) så finns numera bara en av dessa tre diarieförda handlingar upptagna i ärendekortet. Varför protokollen 4 och 5 har försvunnit från Dnr 2007/21 utan en anteckning till varför finner jag märklig och är något som denna engagerade medborgare kommer att följa upp.

Högaktningsfullt

 

 

James Bucci 7 st. bilagor

Storeskog

Lilleskog 217

46890 Vargön

0521-223662

Dela den här sidan:

Kopiera länk