artikel

Jakten på de försvunna protokoll

Eftersom två protokoll blev diarieförda i barn- och ungdomsförvaltningens diariet så kändes det rätt att fråga deras förvaltningschef Karl-Johan Höjer om inte jag kunde få några protokoll

  

2007-10-18

 

 

Önskan om att få ta del av offentliga handlingar

 

Jag vill ta del av de fyra stycken protokoll från Arena Vänersborg projektstyrelsemöten som har hållits under perioden före kommunfullmäktige fattade sitt beslut om Arena Vänersborg 2007-06-20.

Datumet för projektstyrelsemöte nr 4 var 2007-05-04

Datumet för projektstyrelsemöte nr 3 är okänd för mig.

Datumet för projektstyrelsemöte nr 2 är okänd för mig.

Datumet för projektstyrelsemöte nr 1 är okänd för mig.

Själv har jag fått ta del av 2 sidor av vad som uppenbarligen varit en 5 sidors protokoll från projektstyrelsemöte nr 4 2007-05-04 när det dokument blev diarieförd 2007-10-08. En kopia på den diarieförda handling finns med som bilaga till min förfrågan.

 

Kommunstyrelseledamot

James Bucci

Storeskog

Lilleskog 217

46890 Vargön

Dela den här sidan:

Kopiera länk