artikel

Landsbygdspengar till småskolor på Dal

Ur ”skolekonomisk” synvinkel ar det inte motiverat att behalla småskolorna på Dal. Ser man till elevantalet sa räcker det med två F-6-skolor, Frändeskolan och Brålanda skola.

Motion till kommunfullmäktige:
"Landsbygdspengar" till småskolorna Dal.
Ur "skolekonomisk" synvinkel ar det inte motiverat att behalla småskolorna på Dal. Ser man till elevantalet sa räcker det med två F-6-skolor, Frändeskolan och Brålanda skola. Dessa skolor kan rymma samtliga omradets F-6-elever utan några som helst problem. Ur Barn- och ungdomsnämndens perspektiv är detta det mest optimala beslutet. Det är alltså väl motiverat ur ekonomisk synvinkel för Barn- och ungdomsnämnden att Iägga ner skolorna i Rösebo, Sundals Ryr och Skerrud.
Det finns emellertid andra, tungt vägande skaä till att behalla dessa cmå skolor. Det kanske tyngsta är att skolorna är i stort sett den enda service som kommunen erbjuder invånarna i dessa delar av kommunen. Invånarna har en mycket dålig kommunal service trots att de betalar lika hög kommunalskatt som alla andra i Vänersborg. Att Iägga ner skolorna är att ta den sista, och enda, servicen ifrån dem. Att skolorna finns kvar på landsbygden kan också vara ett sätt att på sikt locka till sig nya invånare till dessa omraden.
Det finns fler skäl, jag ska inte gå in på dem alla.
Kontentan av det hela är att Barn- och ungdomsnämnden egentligen inte har något intresse av att driva skolorna i Rösebo, Sundals Ryr och Skerrud vidare. Kommunen som helhet däremot har ett intresse av att dessa skolor finns kvar.
Jag föreslar därför att Kommunfullmäktige ger ett speciellt landsbygdsanlag till Barn- och ungdomsnämnden för att nämnden ska kunna behålla skolorna i Rösebo, Sundals Ryr och Skerrud.
Summan bör uppgå till det som det kostar extra att driva dessa skolor jämfört med att Iägga ner dem.
Hur stort detta belopp ar får en utredning visa.Vänsterpartiet

Dela den här sidan:

Kopiera länk