artikel

I Vänersborg urholkas demokratin

Demokrati har jag alltid betraktat som något viktigt och vackert. För de svenska kommunerna styrs den av kommunallagen som definierar spelreglerna. Spelregler som jag har trott ska gälla för alla, eller?


Följ nu med på en resa där målet är en renoverad Huvudnässkolan i Vänersborg. Reservationer kan vara en idé.
Resan börjar i slutet av 90-talet då skolans renoveringsbehov klart och tydligt påtalades. Resan kunde ha slutat den 24 juni 2002 efter ett nämndbeslut om renovering. Resan kunde även ha slutat den 21 juni 2005 efter ett 48-0 fullmäktigebeslut om renovering. Då sa kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (s) i lokalradion att det hade avgivits "ett mycket klart och tydligt besked från ett enigt fullmäktige" där man hade lagt fast inriktningen för 20 till 40 år framåt. Tydliga ord från kommunens ledande politiker. Tydliga ord som visade sig vara värdelösa ett halvår efter valet.
Fredagen den 13 april 2007 beslutade kommunstyrelsen med siffrorna 9-6 att föreslå kommunfullmäktige att riva Huvudnässkolan.
Jag reserverade mig mot beslutet med en flersidig reservation. Varken kommunallagen eller kommunens reglemente sätter någon begränsning på en reservations längd och detta poängterade jag för kommunstyrelsens ordförande när han hade synpunkter. Vad hjälpte mitt påpekande när han bestämde att beskära reservationen till första sidan som i sin tur sedan blev kontentan inför kommunfullmäktiges hantering av ärendet.
När jag försökte påtala den demokratiska bristen för fullmäktigeordförande Dan Nyberg (s) ville han inte bekosta ett extra utskick av hela reservationen. Så mycket var säkrandet av den demokratiska processen uppenbarligen inte värd. I stället har kommunen fått en rättslig process på halsen då några medborgare valde att överklaga beslutet om Huvudnässkolan med hänvisning till brister i beredningen.
Två dagar efter min reservation hade beskurits delgav kommunstyrelsens ordförande kanslichefen sitt önskemål att kommunens reglemente om reservationer skulle ändras så att reservation skulle kunna bestå av högst två sidor.
Inom vänsterpartiet i Vänersborg kallar vi det förslag för Lex James.
Trots att förslaget innebär en urholkning av en oppositions demokratiska rättigheter så är en sak säker – jag kommer även fortsättningsvis att hålla mig till de demokratiska spelreglerna. Frågan är hur länge kommunstyrelsens ordförande kommer att göra det? En 20-40 år kanske?

James Bucci (v)
ledamot i kommunstyrelsen
i Vänersborg

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk