artikel

Fair Play – Rätt skall vara rätt

Synpunkter på kommunens skrivelse daterad 2007-06-07 (Dnr. 2007:339) i ärendet Magnus Söderbergh m.fl. / Vänersborgs kommun angående laglighetsprövning enligt kommunallagen (mål nr. 1538-07)
Då hanteringen av min reservation i skollokalsärendet är direkt omnämnt i kommunens skrivelse till länsrätten vill jag framföra följande:

 

På skrivelsens andra sida, tredje stycket står "När James Bucci lämnade in sin reservation tolkade kommunstyrelsens ordförande att reservationen bestod av en sida med tillhörande bilagor".

Här vill jag klargöra att när jag överlämnade min reservation på måndagen 16 april 2007 så fick kommunstyrelsens ordförande min reservation i handen. Min direkta kommentar till hans synpunkt om att det skulle röra sig om en sida med tillhörande bilagor, var att vidhålla att detta var min reservation vilken jag betraktade som en helhet och att det varken i kommunallagen eller i kommunstyrelsens arbetsreglemente finns något som begränsar längden på en reservation.

Detta klargörande kopplat ihop med faktum att reservationen har titeln "En antologisk reservation" samt att det på första sidan står "Jag väljer att utveckla med några sidors text där vissa ord är viktigare än andra. Några ord är objektiva och sakliga, några är subjektiva och personliga och några ord är lånade från andra." innebär att det för mig inte är möjligt att förstå hur det kan hävdas att kommunstyrelsens ordförande "tolkade" att min reservation skulle bestå av en sida med tillhörande bilagor.

Dela den här sidan:

Kopiera länk