artikel

Nix, den interpellationen fick inte ställas

Kommunfullmäktige beslutade efter votering och i enlighet med ordförande Dan Nybergs förslag att avvisa interpellationen. Motiveringen lyder: eftersom fullmäktige valde att återremittera ärendet ”Huvudnässkolan” till kommunstyrelsen borde frågor i ärendet inte behandlas i fullmäktige. 46 av 51 ledamöter delade ordförandens uppfattning.

 2007-05-22 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande beträffande prislappen för en nyrenoverad Huvudnässkola 

  I den senaste kommunfullmäktige debatten om skollokalsfrågan så konstaterade kommunstyrelsens ordförande att det hade gått ”troll i frågan”. Detta vet jag ingenting om. Däremot, efter en granskning av tidigare renoveringsbeslut för Huvudnässkolan, så har jag kunnat konstatera att det har gått ”inflation i frågan”.

  En utredning daterad 2000-02-04 som berörde renovering av A huset och plan 2 av C huset nämner prislappen 31,2 mkr. 

  Ett material daterad 2002-06-13 som berörde investeringar i A, B och C husen levererar en prislapp på 45 mkr. 

  Lokalutredningen daterad 2004-11-15 berörde en hel renoverad Huvudnäskola med en prislapp på 55 mkr fördelad över 3 år, med en investering under första året i A huset på 35 mkr – samma 35mkr som kommunfullmäktige klubbade 2005-06-21. 

  2007-03-30 fick vi se en siffra på 85 mkr för att täcka en total renovering av Huvudnässkolan. En kostnadsökning på över 64 % under en två års period låter lite väl högt och föranleder några frågor från min sida. 

  Utifrån vilket underlag är siffran på 85 mkr framräknad och hur kommer det sig att prislappen har stigit med över 64 % på två år? 

 

 

  Och så vill jag gärna veta var man hittar underlaget och ritningarna på en nyrenoverad Huvudnäskola för 85 mkr? 

  James Bucci

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk