artikel

En debattartikel som aldrig trycktes

Är man ledamot i kommunfullmäktige i Vänersborg, så tycks man förväntas att stå ut med en del beskyllningar. I debatten om renoveringen av Huvudnässkolan eller skolfabriken på Idrottsgatan anklagas jag av S Anders Larsson för sviktande minne. Jag tillbakavisar detta.

Är man ledamot i kommunfullmäktige i Vänersborg, så tycks man förväntas att stå ut med en del beskyllningar. I debatten om renoveringen av Huvudnässkolan eller skolfabriken på Idrottsgatan anklagas jag av S Anders Larsson för sviktande minne. Jag tillbakavisar detta.  

 
Från maj till november år 2004 gjordes den stora utredningen. Den 16 november 2004 redovisades två förslag vilka innebar en flyttning av Huvudnässkolan till Idrottsgatan 7 eller att Huvudnässkolan skulle byggas om på nuvarande plats.  

Dagarna efter blev det offentligt att kommunalrådet Ljunggren, ordförande S Anders Larsson (barn- och utbildningsnämnden) och ordförande Kjell Nilsson (gymnasienämnden) inte kunde komma överens. Jag minns detta väl. 

 
Den 1 december 2004 reserverade sig vänsterpartiets tre tjänstgörande ledamöter Bucci, Kärvling och Rininsland i kommunstyrelsen till förmån för ett ”avgörande i huvudfrågan: Huvudnässkolan skall renoveras – alla följdfrågor blir föremål för konsekvensutredningar”.  

Lars G. Blomgren, Astrid Karlsson-Björkman och Anders Forsström gjorde istället en kompromiss med Bo Carlsson: ”uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att ta fram nya utredningsdirektiv för lokalutredningen och att i dessa beakta risken för en stor elevkoncentration”. 

 
Onsdag, 22 juni 2005, dagen efter kommunfullmäktiges välkända 48:0 beslut om 35 miljoner sade Lars-Göran Ljunggren ordagrant ”Nu har vi lagt fast för 20-30-40 år framåt att A-huset och aulan är utbildningslokaler för undervisning” och ”nu har man fått ett mycket klart och tydligt beslut från ett enigt fullmäktige”. 

 
Efter förra veckans fullmäktigedebatt upplever jag att socialdemokraterna och centern fortfarande säger sig vara helt övertygade om förträffligheten av sitt eget förslag, en flyttning av skolan till Idrottsgatan och rivning av nuvarande skolbyggnader. Regelverket för kommunfullmäktige gör det möjligt att majoriteten med sina utslagsgivande 26 mandat kan komma tillbaka till juni-fullmäktige och ta hem ett avgörande beslut. 

 
Men å andra sidan är detta inte möjligt. För inte kan det finnas 26 ledamöter som röstar mot bättre vetande. 

 
Men glömma kan man, för att sedan peka på andra och tala om dåligt minne. 

 
I valrörelsen 2002 skrev dåvarande kommunfullmäktigeledamot Ljunggren 

Politik handlar om heder. Det gäller att stå för det man har sagt. Om det av olika anledningar inte går att driva politiken i den riktningen ska man kliva av under pågående mandatperiod.” Ursäkta att jag letade i gamla arkiv. 

 

Lutz Rininsland (v) 

2007-04-30 

 

[2496] 

 

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk