artikel

Argumenten besvarades med tystnad

Argumenten besvarades med tystnad
Under förra onsdagens fullmäktigemöte smulades majoritetens förslag om en ny skolfabrik fullständigt sönder. Majoriteten hade överhuvudtaget inga svar på de många frågor som ställdes.

Argumenten besvarades med tystnad
(Debattartikel i tidningen TTELA 4 maj 2007)
Under förra onsdagens fullmäktigemöte smulades majoritetens förslag om en ny skolfabrik fullständigt sönder. Majoriteten hade överhuvudtaget inga svar på de många frågor som ställdes.
I debatten hävdade jag att s och c inte fått något mandat av väljarna att riva Huvudnäs eftersom det inte var någon valfråga.
Vänersborgarna trodde att Huvudnäs skulle renoveras. Det fanns ju ett beslut om renovering. Dessutom hade Ljunggren från talarstolen några månader innan valet gett ett löfte att det även i fortsättningen skulle bedrivas pedagogiskt verksamhet på Huvudnäs. När Bo Carlsson (c) i slutet av valrörelsen också lovade att skolan skulle vara kvar, så var ju inte frågan om rivning aktuell längre.
När s och c efter valet gör en helomvändning i frågan anser jag att man satte demokratins spelregler ur spel. Förklaringen jag fick i fullmäktige var – tystnad.
Jag visade med mina inlägg hur det liggande förslaget om en ny skolfabrik saknar total verklighetsförankring. Att det är omöjligt att bedriva NO-undervisning i endast två salar, att det är omöjligt att utnyttja den moderna IT-tekniken i endast tre datarum à tio kvadratmeter, med mera, med mera.
Jag visade på punkt efter punkt hur den nya skolan är underdimensionerad. Om det överhuvudtaget ska kunna bedrivas undervisning i den, måste den byggas ut. Därmed skulle kostnaderna öka med flera tiotals miljoner kronor. Mitt inlägg möttes naturligtvis med – tystnad.
Jag visade på hur utredningen innehöll rena sakfel. Det gäller till exempel att kommunchefen har räknat fel när det gäller hur många elever som går och ska gå på Idrottsgatan, att Torpaskolan inte behöver totalrenoveras och så vidare.
Svaret var – tystnad.
Majoritetens tystnad när underlaget för beslutet bit för bit smulats sönder visar hur lite argument och fakta betyder i den här frågan. För de styrande tycks underlagets verklighetsanknytning helt ointressant. Kritiken och argumenten bemöts inte. Huvudnässkolan ska rivas – oavsett argument.

Stefan Kärvling
Vänsterpartist från Vänersborg

Dela den här sidan:

Kopiera länk