artikel

Bluffen om skolan

Till slut vågade Vänersborgs härskarring visa var den står i dimmorna som hängt kvar kring Huvudnässkolan. Plötsligt står de inte längre för en satsning på Huvudnäs och har åter förflyttat sig till Idrottsgatans Torpaskolan. Alla de fina orden om att satsa på Huvudnäs 2007 är som bortglömda.

 Sanningen verkar vara att härskarringen aldrig har velat satsa på Huvudnäs. Varför blev det annars aldrig ett verkställande av beslutet 2002, inte heller ett verkställande av beslutet 2005?
Känslan jag får är att det är en enda stor bluff.

Bluff är också ordet jag tänkte på när vi vid sittande bord i kommunstyrelsen fick information i skolfrågan av kommunchefen – punkten fanns inte med på ärendelistan för dagen.
Informationen, som förlöstes efter tio månaders period av tysthet, var mycket vinklad och det fanns inte ens en färdig utredning att ta del av. Den diariefördes senare.
En snabb muntlig föredragning samt ett pressmeddelande resulterade i att medierna tolkade allt som klubbat och klart.
Sanningen är att något beslut inte är fattat, det sker i kommunstyrelsen 13 april och i fullmäktige i maj.

Lösningen med den dubblerade Torpaskolan målades upp som den enda värd att ta till sig. Här berättades det om arkitektritningar och färdiga kalkyler. Lösningen med Huvudnässkolan kvar i centrum talades i termer av rivning, siffror saknades eller nämndes enbart som svar på direkta frågor.
Den enda arkitektritning för Huvudnäs var i form av en park i stället för en skola. På en direkt fråga kom ändå en siffra på 50 miljoner kronor för "Huvudnässkolan kvar", bantad med 3 000 kvadratmeter.

En viktig del av bluffen är sifferexercisen kring elevutvecklingen på Idrottsgatan.
Om jag enbart håller mig till 7-9-skolorna Torpa och Huvudnäs så får jag fram en helt annan bild av en "flytt" till "Nya Huvudnässkolan". Det blir helt enkelt en fördubbling av antalet elever vid Torpaskolan när 400 Huvudnäselever ska in där.
Det kanske finns en och annan som i dessa pokertider tror att jag också kan konsten att bluffa.
Begär då handlingen stämplad 2004-12-08 i akten 2004/74 hos barn- och ungdomsnämnden, så får ni se vem som bluffar om skolan.

James Bucci (v)
ledamot i kommunstyrelsen i Vänersborg

 

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk