artikel

Behåll och renovera Huvudnässkolan

Behåll och renovera Huvudnässkolan
Två stora frågor dominerar det politiska livet i Vänersborg nu i början av 2007 – bandyhallen och Huvudnässkolan. En tredje fråga, den om konserthuset, ligger dessutom nödtorftigt dold bakom dimmorna.

Socialdemokraterna och centerpartiet har uppenbarligen en agenda för hur Vänersborg ska förändras, en agenda som man undanhöll vänersborgarna inför valet.
Jag vill därför påstå att socialdemokraterna och centern har handlat odemokratiskt.
Själva grunden i den svenska demokratin är ju att partierna ska lägga fram sina förslag så att väljarna kan ta ställning till dem före valet. Jag vill påstå att s och c medvetet dolde sina planer av rädsla för att vänersborgarnas reaktioner skulle återspeglas i valresultatet och helt enkelt omöjliggöra ett fortsatt maktinnehav för s och c efter valet.
Skolfrågor har engagerat i synnerhet centerpartiet under de senaste åren. Centern har inte accepterat att skolor i glesbygden läggs ned. Barn- och ungdomsnämnden får skjuta till extra pengar för att skolor ska leva kvar trots att elevunderlaget viker.
Socialdemokraterna har delat denna syn. Och visst, det är väl klokt att trots de ekonomiska argumenten behålla de mindre skolorna i Dalsland. För det finns ju faktiskt andra skäl: Alla delar i kommunen ska hållas levande, skolan ska vara en samlingspunkt i området, eleven ska inte ha lång och farlig skolväg, i mindre skolor kan eleverna trivas och känna trygghet, förutsättningarna för samverkan med hemmen stärks av den lokala förankringen och så vidare.
Jag köper detta. Men när det gäller skolor i staden, när det gäller Huvudnässkolan, då gäller inte dessa skäl för socialdemokraterna och centerpartiet. Då finns det bara ett sätt att se på frågan – krasst ekonomiskt. Stordrift!
Gäller andra förutsättningar inne i staden än i Dalsland? Varför? Har det, hemska tanke, att göra med att de ledande i socialdemokraterna och centerpartiet bor i Dalsland?
Det är självklart att Huvudnässkolan ska behållas och att den ska renoveras!
Stefan Kärvling (v)
fullmäktigeledamot
ledamot av barn- och ungdomsnämnden i Vänersborg