artikel

Länsstyrelsen+vänsterpartiet=SANT

Länsstyrelsen stoppar Vänersborgs kommuns planer för södra Dalbobergen. Det främsta skälet är intrånget på strandskyddad mark, som är ”oacceptabelt”. [I kommunstyrelsen var röstsiffrorna
14 för och 1 emot – vänsterpartiet var ensam med sina invändningar.]

Läs hela artikeln i den lokala tidningen TTLA https://www.ttela.se/artikelmall.asp?version=127136

Dela den här sidan:

Kopiera länk