artikel

Ungdomsidrott och elitidrott

• Hur många ungdomar är aktiva i träning och tävling i våra lokala föreningar ?
• Vilka föreningar har vilken ungdomsverksamhet ?
• Går det att avläsa trenderna i ungdomarnas val av idrott ?
• När underlaget finns, vilka slutsatser kan man dra för ett ställningstagande om vad som borde ha företräde vid förnyelsen av kommunens Sportcentrum ?

 Interpellation till ordföranden i Barn- och ungdomsnämnden angående Uppgifter om utnyttjande av idrottsanläggningar 

Bakgrunden 

 
I avvaktan på att utredningen om förnyelsen och kompletteringen av anläggningarna vid Sportcentrum lägger fram ett förslag verkar det idag som att alla frågor och synpunkter som berör ärendet skall läggas på is.  

T ex behandlas den centrala frågan i en motion av James Bucci om ”behovet av isyta” på ett sådant avvisande och avvaktande sätt. 

Själv upplever jag mig något vilse när det gäller en annan fråga i detta sammanhang.  

Sportcentrums förnyelse kan betraktas utifrån aspekten att framgångsrik elitidrott stimulerar ungdomar att engagera sig i tränings- och tävlingssammanhang i denna idrott. 

Men det finns också en annan syn – systematisk och målmedveten satsning på ungdomsidrott är förutsättning för en sund utveckling mot framgång på elitidrottsnivå. 

Jag kan inte förneka att jag har en avog inställning mot idrottsframgång som grundas på värvning och inköp av idrottare. Hellre applåderar jag ”nästbäst” när det sker utifrån den lokala förankringen och det lokala ideella arbete som presteras i våra lokala idrottsklubbar för våra barn och ungdomar. 

 

 

Mina frågor 

 

Av det skälet går mina tankar kring upprustningen av Idrottscentrum mycket i banor som kretsar kring följande frågor: 

 

Hur många ungdomar är aktiva i träning och tävling i våra lokala föreningar ? 
Vilka föreningar har vilken ungdomsverksamhet ?
Går det att avläsa trenderna i ungdomarnas val av idrott ? 

När underlaget finns, vilka slutsatser kan man dra för ett ställningstagande om vad som borde ha företräde vid förnyelsen av kommunens Sportcentrum ? 

 

Jag skulle uppskatta om Barn- och ungdomsnämndens ordförande vill hjälpa till att få fram de önskade uppgifterna och om han också ville diskutera med mig i vilken utsträckning han kan tänkas ställa sig bakom mitt sätt att resonera. 
 

Lutz Rininsland                                                2007-03-18 

Vänsterpartiet 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk