artikel

Vänsterns roll i Vänersborg

”Vi behövs för att granska besluten”
VÄNERSBORG: Efter hundra dagar i opposition står vänsterpartiet i Vänersborg rycken, och frontfigurerna Lutz Rininsland och James Bucci har bilden klar för sig.
– Jag accepterar att någon som har vunnit får leda och någon som har förlorat får vara tydlig och häftig i sin kritik.
– Och det ska vara fair play.

 "Vi behövs för att granska besluten"
https://www.ttela.se/?article=28117

VÄNERSBORG: Efter hundra dagar i opposition står vänsterpartiet i Vänersborg rycken, och frontfigurerna Lutz Rininsland och James Bucci har bilden klar för sig.
– Jag accepterar att någon som har vunnit får leda och någon som har förlorat får vara tydlig och häftig i sin kritik.
– Och det ska vara fair play.

Inför valet i höstas konstaterade Lutz Rininsland i TTELA:s partiintervju att v föredrar motståndarrollen framför att vara utan verkligt inflytande.
"Och i så fall blir vi ensam opposition. Vi är stolta över att vi är uppkäftiga", sa han vidare.

En titt i protokollen från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen sedan den 1 november visar att James Bucci och Lutz Rininsland har ställt frågor, gjort yrkanden och reserverat sig i en rad olika frågor.
– Att vara i opposition innebär mer jobb och mer planering. Och jag personligen måste peppa mig själv för jag känner fjärilar i magen när jag ska lägga obekväma förslag. Det kan givetvis vara jobbigt, säger James Bucci.
Han har bland annat protesterat mot att det är få kvinnor som har ledande uppdrag i nämnder och styrelser.
Samtidigt företräds även v i fullmäktige mest av män.
Men det gäller bara, framhåller Lutz Rininsland, om man ser till de ordinarie ledamöterna. Ersättarna medräknat blir det jämnt fördelat.
– Jag menar att alla som ska ta en tung ansvarspost måste ha lärt sig jobbet och det gör man via inskolning som sker på ersättarplats.
James Bucci uttrycker där en mjukare linje och menar att han inte har några problem att flytta på sig om en kvinna är aktiv och gör anspråk på uppdrag.
Förra mandatperioden stöttade v majoriteten s och c, men de har numera egen majoritet. Lutz Rininsland menar att han i dag inte känner begränsningar när han sätter sig in i sakfrågor.
– Jag kan slappna av nu, mer än tidigare när jag fick akta mina formuleringar och argumentera för att få fram min poäng men ändå svänga in på en kompromisslinje.
Vänsterpartiets betydelse är liten för närvarande, framhåller de, beroende på förlusten på riksplanet. Men båda är övertygade om att v behövs i lokalpolitiken, framför allt för att ifrågasätta trovärdigheten i beslut. I begreppet opposition lägger de mod att sticka ut hakan och säga saker som andra inte törs säga.
– Att i omröstning vara en mot fjorton eller våga lämna reservationer trots hårda blickar från de andra.
– Det kanske är det som är vänsterns roll; att se till att det som är klubbat och klart granskas än en gång.

Wiveca Ström
0521 – 26 46 10

Dela den här sidan:

Kopiera länk