artikel

Vänersborg styrs av män

Här är det männen som styr
[Publicerad 9 januari 2007 i TTELA ]
Vänersborg styrs av män.
Det är bara att se på tabellen här intill: på alla tunga poster sitter män medan kvinnorna leder de minsta nämnderna.
Tråkigt, kasst och tunt, tycker kommunalråden. Som är män.

Här är det männen som styr – Vänersborg styrs av män
Det är bara att se på tabellen här intill: på alla tunga poster sitter män medan kvinnorna leder de minsta nämnderna.
Tråkigt, kasst och tunt, tycker kommunalråden. Som är män.

Det är bara att konstatera att männen har tagit för sig, eller att kvinnorna har varit sämre på att göra det.
Av 62 förtroendevalda på ledande poster i nämnder och styrelser är 16 kvinnor.
Tre av dem är ordförande.
Kulturnämnden har två kvinnor i toppen, valnämnden likaså, medan tre nämnder och fullmäktige har kvinnor som vice ordförande.
I samarbetskommitten för Vänersborg och Trollhättan är en av fem ledamöter kvinna, och Vänersborgs teaterförening har tre kvinnor som ledamöter.
Men, längre än så blir inte uppräkningen.

Som framgår av tabellen är det män som leder kommunstyrelsen och också är kommunalråd, det är män som leder alla de stora nämnderna och i de kommunala bolagen har männen ledningen.
En av fullmäktiges ledamöter, vänsterpartiets James Bucci, tog till en ovanlig metod och invände mot fördelningen.
I reservationen till kommunfullmäktige skriver han bland annat att han inte har någon patentlösning för att ändra på könsmaktsordningen, men att han inte kan blunda för en utveckling åt fel håll.
– Det som fick mig att reagera var när Kate Giæver, som varit ordförande i byggnadsnämnden, fick flytta på sig för att Dan Nyberg skulle bli ordförande. För mig var det ett steg bakåt för att försöka bryta könsmaktsstrukturen.
– Jag vill inte lägga mig i hur andra partier väljer, men jag vänder mig mot strukturerna som sådana. Kvinnor måste vänta och vänta: hur länge ska de vänta? När ska man ha tid att prata om det?
– Jag betraktar mig som företrädare för den generation som växer upp med mer vaksamhet runt jämställdhetsfrågor.

Läs även Expressens artikel om James Buccis tankar.

Snedfördelningen innebär att det blir den manliga maktstrukturen som blir rådande och det är inte alltid det bästa för kommunen, menar James Bucci vidare.
Han nämner som exempel att bandyhallar och samhällsfrågor får mer tyngd med manlig dominans.
– Det kan jämföras med att 80 procent av kommunens anställda är kvinnor. Och i ekonomin får kulturnämnden två procent av den totala kommunala ekonomin.
– Vi borde komma framåt.
Själv försöker han bevaka frågorna genom att skriva motioner, uppmärksamma det han anser vara felaktiga förhållanden och, som nu, reservera sig mot beslut, beskriver han.

Wiveca Ström
0521 – 26 46 10

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk