sida

Kommunfullmäktige

Nyvalda kommunfullmäktiges nästa sammanträde är onsdag 19 december 2018, klockan 13:00.

Här kallelsen med alla handlingar [observera att filen är stor och tung och kräver tålamod att ladda ner].

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp brukar träffas i god tid innan fullmäktigekvällen. Mötet är öppet för alla medlemmar och även för icke-partimedlemmar som har intresse att följa våra överläggningar. Gruppmötet ordnas onsdag 14 november med start 18:30 i Vänsterpartiets källarlokal på Kronogatan 31. Välkommen

Vänsterpartiets ledamöter i kommunfullmäktige denna nya mandatperiod är Stefan Kärvling, Marianne Ramm, Kate Giaever, Lutz Rininsland och Monica Andersson. James Bucci, Gunnel Boman och Magnus Kesselmark är ersättare.

Protokoll från kommunfullmäktiges tidigare sammanträden finns att hämta på kommunens anslagstavla.

Kopiera länk