Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges nästa sammanträde är onsdag 13 december 2017. Här finns kallelsen och samtliga handlingar för sammanträdet.

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp brukar träffas i god tid innan fullmäktigekvällen. Mötet är öppet för alla medlemmar och även för icke-partimedlemmar som har intresse att följa våra överläggningar. Detta möte är tisdag 5 december med start klockan 18:00 i Vänsterpartiets lokal på Kronogatan 31.

Vänsterpartiets ledamöter  och ersättare i kommunfullmäktige kan du ta kontakt med på vår hemsida, klicka fram våra sex ledamöter och tre ersättare: Marianne Ramm Stefan Kärvling Åsa Olin Lutz Rininsland James Bucci Adam Frändelid Magnus Kesselmark  Emir Terzic och Eva Lindgren. 

Protokoll från kommunfullmäktiges tidigare sammanträden finns att hämta på kommunens hemsida.

Senast uppdaterad 2017-12-01

Kategorier
Arkiv