sida

Kommun-fullmäktige

Kommunfullmäktiges nästa sammanträde är onsdag 5 september 2018.  Här kallelsen. Vill du titta på alla handlingar så måste du klicka dig fram på kommunens anslagstavla, där scrollar du ner till ”Kallelser och beslutsunderlag” och klickar på ”Kommunfullmäktige”.

”Gamla” fullmäktige träffas ytterligare en sista gång 10 oktober innan nyvalda fullmäktige har första sammanträdet onsdag 24 oktober.

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp brukar träffas i god tid innan fullmäktigekvällen. Mötet är öppet för alla medlemmar och även för icke-partimedlemmar som har intresse att följa våra överläggningar. Detta möte är onsdag 29 augusti i Vänsterpartiets lokal på Kronogatan 31 med start 18:30. Välkomna!

Vänsterpartiets ledamöter och ersättare i kommun-fullmäktige denna mandatperiod är Marianne Ramm, Stefan Kärvling, Lutz Rininsland, James Bucci, Adam Frändelid, Magnus Kesselmark, Emir Terzic och Eva Lindgren.

Protokoll från kommunfullmäktiges tidigare sammanträden finns att hämta på kommunens anslagstavla.

Senast uppdaterad 2018-08-26

Kopiera länk