• Hem
  • Företrädare
sida

Företrädare

Styrelsen 2019

Bli medlem i Vänsterpartiet

Ordförande Marianne Ramm.

Kassör Gunilla Cederbom.

Magnus Lilja.

Ninja Balaj.

Peter Lénberg.

Ersättare är Kate Giaever och Thomas Cheadle
Thomas är också sekreterare.

Gruppledare

Kate Giaever.

Insynsplats i kommunens budgetberedning

James Bucci.

Medlemsansvarig och Studieansvarig

Monica Andersson.

Revisorer i föreningen

Ordinarie: Gittan Kollberg och Göran Stenman.
Ersättare är Lena Larsson.

Kommunfullmäktige

Kate Giaever, Marianne Ramm, Monica Andersson,
Lutz Rininsland, Stefan Kärvling.
Ersättare är Gunnel Boman, James Bucci och
Magnus Kesselmark.

Kommunstyrelsen

Ordinarie James Bucci och Marianne Ramm.
Ersättare är Stefan Kärvling.

Nämnder

Barn och Utbildningsnämnden: Ordinarie Monica Andersson.
och Stefan Kärvling. Ersättare är Magnus Lilja.

Byggnadsnämnden: Ordinarie Pontus Gläntegård.
Ersättare är Gunnel Boman.

Kultur- och fritidsnämnden: Ordinarie Kate Giaever.
Ersättare är Lena Larsson.

Kunskapsförbundet Väst: Ordinarie Lutz Rininsland.
Ersättare är Stefan Kärvling.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden:
Ordinarie Göran Stenman.
Ersättare är Kenneth Allblom.

Socialnämnden: Ordinarie Marianne Ramm,
Ersättare är Ninja Balaj.

Samhällsbyggnadsnämnden: Ordinarie James Bucci.
Ersättare är Eldbjörg Bryntesson.

Styrelser mm.

ABF ombud: Gunnel Boman, Kenneth Allblom,
Robert Zackrisson.

Demokratiberedningen: Ordinarie Gunnel Boman.
Ersättare är Monica Andersson.

Fastighets AB: Ersättare är Magnus Kesselmark.
Folkets Hus ombud: Inger Tolfes, Kate Giaever,
Kenneth Allblom, Lena Larsson, Magnus Lilja,
Ninja Balaj, Peter Lénberg, Thomas Cheadle.
Föreningsarkivet: Ordinarie ombud Kenneth Allblom.
Ersättare är Gunnel Boman.
Kindblomska Folkparksstiftelsen:
Ordinarie ombud Magnus Kesselmark.
Ersättare är Inger Tolfes.

Kommunrevisor: Ordinarie Peter Lénberg.

Nämndemän: Gunnel Boman, James Bucci
och Ninja Balaj 

Semesterhemsföreningen Nordkroken:
Ordinarie ombud James Bucci.
Ersättare är Thomas Cheadle.

Kopiera länk