Budget 2018

Det blir nog inte bättre

När budgetberedningen hade avslutat sitt arbete, stod dörren öppen för en överenskommelse kring ett gemensamt budgetförslag. Kommunledningens partier S, C och MP tog ett stort kliv bort från sina tidigare förslag att satsa främst på investeringar och att finansieringen skulle ske med egna pengar och inte genom upplåning. Att snåla på verksamheten var dock inget vinnande koncept, två år i rad förlorade kommunledningen avgörande omröstningar. Vad som förde till insikten vet vi inte, antingen insåg man att det bara inte fick bli en tredje gång eller också vill man inte glida in i valåret 2018 med en budget som försämrar den kommunala servicen.

Det borgerliga blocket med M, L och KD betonade också denna gång att barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden skulle prioriteras högst. Med andra ord, efter 2016 och 2017 låg man närmast tankarna som Vänsterpartiet från sin insynsplats anmälde för budgetberedningen.

Igår var det fullmäktige, andra ärenden stod på listan, budgeten avgörs vid nästa möte 21 juni. Men det märktes tydligt ett bristande intresse för att komma fram till gemensamma lösningar för kommunens bästa. Inte mindre än fem voteringar begärdes för att fastställa vilket förslag som vunnit och vilket som förlorat. Flera gånger krystades det fram motförslag. Viljan att enas fick träda tillbaka och behovet att hävda skillnaderna tog över.

Vid sidan om denna dragkamp finns två partier som verkar ha funnit varandra för gott. Det var länge sedan Sverigedemokraterna och Välfärdspartiet redovisade skilda uppfattningar, det är bara idel ömsesidiga lovord för varandra. Något att bry sig om? Tyvärr ja, denna gruppering med sex plus två mandat avgör omröstningar. Visserligen kommer ställningstaganden för det mesta utan motiveringar, men träffar blir det hur mycket man än skjuter från höften. Om S med sina kollegor från C och MP och totalt 22 mandat vill fortsätta träta med 15 ledamöter från gruppen M, L och KD, så  vet man knappt någon gång i förväg hur beslutet i enskilda frågor blir.

Hur som helst, framåt 22-tiden kunde 51 ledamöter lämna Festsalen i Folkets Hus, efter ett fullmäktige som med undantag för ärendet ”skolverksamhet i Väne-Ryr” snabbt kan falla i glömska. Så många ord med så lite innehåll.

På kommunens hemsida finns en sammanfattning av mötet och på partimedlemmen Stefan Kärvlings blogg beskrivs ”Väne-Ryr-frågan”.

Dela den här sidan:

Kopiera länk