Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen – det mesta som vanligt

Det blev en speciell morgon, denna onsdag den 9 november 2016. Drabbade av nyheten sökte sig kommunstyrelsens ledamöter till andra samtalsämnen runt bordet. Fenomenet Vänersnö erbjöd sig för den som ville ”byta ämne” bort från alla efterkloka förklaringar till utgången av den amerikanska valrörelsen.

I övrigt var det som vanligt. Kommunledningen förlorade en viktig votering varpå ordföranden fann för gott att inte längre ”höra fel” när hon tolkade ledamöternas ”ja” och ”nej” för alternativa beslutsförslag.

I ärendet om den återremitterade motionen om badplatsen i Väne-Ryr förlorade Vänsterpartiets två ledamöter mot tretton från övriga partier. Vi lämnade i en reservation på tillåtna två sidor för att förklara varför vi kom till en annan slutsats. Arbetsordningen tillåter två sidor, inte mer. Vi bifogade fyra sidor med underlag som enligt vår uppfattning saknades i utskicket. Vår förhoppning är att den kompletta reservationen går vidare i utskicket inför kommunfullmäktige men det tycks råda delade meningar kring vår tolkning av regelverket. Kanske behöver vi istället läsa upp dessa fyra sidor vid fullmäktige den 23 november.

I omröstningen om alternativa beslutsförslag kring en motion från Vänsterpartiet som gällde ”satsning på Brålanda” förlorade kommunledningspartierna S, C och MP med siffrorna 7:8. Nu gäller formuleringen som togs fram av Vänsterpartiet som en protest mot det nonchalanta uttalandet ”konstateras att motionens intentioner tillgodoses”. Nu får kommunfullmäktige istället ta ställning till förslaget: ”Kommunfullmäktige bifaller motionen och konstaterar att frågan om tågstopp är en del av det arbete som framöver behöver bedrivas på ett tydligare sätt för att visa att kommunen satsar på Brålanda.

Därefter var turen kommen till SD-motionen om Nuntorpskolans framtid. Vänsterpartiet argumenterade i enlighet med frågorna som vi tidigare i veckan ställde – se vår hemsida.  Vi fick gehör hos flera andra partier och ett alternativt förslag fördes fram:

”Kommunfullmäktige konstaterar att det sedan motionen lämnades in blivit klargjort att i första hand Vänersborgs kommun erbjuds att förvärva fastigheten. Behovet av en skyndsam utredning enligt första att-satsen blir då ännu större. Kommunfullmäktige noterar att utredning enligt andra att-satsen är pågående. Kommunfullmäktige bifaller utifrån detta motionen.”

Som sagt, 7 röster för den förlorande kommunledningen och 8 röster för det nya förslaget, så blev det detta yrkande som togs till protokollet, någon votering behövdes inte längre.

Ekonomichefen föredrog den ekonomiska månadsuppföljningen för oktober, det borde ha blivit anledning till muntra miner men nu var det som det var – de flesta ledamöter i kommunstyrelsen kände sig nedtrumpade denna förmiddag.

Dela den här sidan:

Kopiera länk