Debattartiklar

Marie Dahlin återkommer och ställer några frågor.

Marie Dahlin återkommer med sin andra debattartikel i den lokala tidningen TTELA och ställer några frågor.

Svar på den första frågan kommer sist.

”Jobbar inte Vänsterpartiet i Vänersborg för att nya slussar ska förverkligas?” Svaret är: Frågan har inte högsta prioritet i vår lokalorganisation i Vänersborg. Vi tror på en klok fördelning av arbetsuppgifter. Vi har kontakt med Vänsterpartiet i regionen och i riksdagsgruppen och vi anstränger oss för att få information om det som sker kring denna fråga. Hittills kan vi konstatera att:

  • 19 februari 2013 skrev Trafikverket: ”Nuvarande slussar i Göta älv-Vänerstråket som togs i drift 1916, beräknas vara uttjänta till 2030 trots löpande underhåll. Ett historiskt beslut behöver fattas. Ska Vänersjöfarten utvecklas eller läggas ned?”

  • Vi har läst utredningen och begriper vad som står där.

  • 8 april 2014 kom regeringen med den Nationella transportplanen 2014-2025. Det finns inga som helst anslag för slussarna. Det är ”skrämmande” att man bara kan läsa om slussarna i två halva bisatser, där det talas om behovet av fördjupade utredningar.

”Jobbar inte Vänsterpartiet i Vänersborg för att genomföra inre vattenvägar?”

Svaret är: Nej, det gör vi inte. Vi tror oss veta att det finns annat som våra medlemmar vill att vi ska ägna våra krafter åt. Vi följer däremot vad som sker i frågan och kan med tillfredsställelse notera att den frågan långsamt men säkert tycks få en bra lösning som definitivt gynnar Vänersjöfarten och därmed Vänersborg – om Vänersjöfarten kommer att finnas kvar.

”Jobbar inte Vänsterpartiet i Vänersborg för att sjöfarten ska fungera oavsett brohöjden i Göteborg?”

Svaret är: Vi förstår inte frågan. Självfallet fungerar sjöfarten oavsett brohöjden. En hög bro som hittills underlättar för fartyg att passera utan onödiga väntetider. En låg bro som inte ska öppnas ”vid behov” utan endast vid ett sparsamt antal tillfällen vid fastlagda tider utgör ett hinder för den kommersiella sjöfarten. Vi inbillar oss inte att vår röst avgör frågan om Göteborgs stad eller Sjöfartsverket vinner den striden. Men vi följer såklart med intresse utvecklingen.

  • Miljöprövningen av den nya Hisingsbron ligger nu för avgörande i mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Huvudförhandlingen ska preliminärt äga rum i juni.

  • Rätt beslut av rätt instans – Marie Dahlin överskattar våra förutsättningar.

Den första frågan sist:

”Vill Vänsterpartiet ha någon hamn alls?”

För Vänsterpartiet Vänersborg blir svaret ett rakt ja. Sedan förstår vi att inte alla följer Vänsterpartiets arbete i riksdagen, så här kommer svaret: Ja.

Den sista frågan är ändå belysande. Vänsterpartiet har i samhällsbyggnadsnämnden och i två debattartiklar försökt göra klart varför vi först kan och vill säga ja till detta oerhört kostsamma investeringsbeslut när vi känner oss säkra på faktaunderlaget. Vad är det för fel att vilja ta ett uppdrag som förtroendevald på allvar?

Nu finns ärendet (21 på listan) i kommunstyrelsen på måndag där vi kommer att upprepa våra frågor. Vi har tre kommunalråd med ett övergripande ansvar för kommunens väl, är verkligen alla överens att det är rätt att ignorera Vänsterpartiets frågor?

Dela den här sidan:

Kopiera länk