Så det kan bli …

I lokaltidningen TTELA återges idag en version av ett inlägg av Morgan Larsson, ordförande för Välfärdspartiet, ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen och ledamot i socialnämnden. På partiets hemsida finns en annan version av samma debattartikel.

Det går inte att missa Morgans Larssons poäng: Han känner sig missförstådd.

Debattartiklarna avslutas med: ” Efter budgetbeslutet i september 2013 har vi i Välfärdspartiet tagit initiativ till olika kontakter och kan här meddela att tillräckligt med pengar kommer att avsättas och att vi redan i år kan börja förberedelserna för att bygga ett nytt Gläntan.”

Vad bra!

Tills vi få veta mer håller vi oss till fakta.

I september avgjorde Välfärdspartiet med sina två mandat striden om Gläntan. Morgan Larsson ville stänga Gläntan. I en reservation vid decembermötet i socialnämnden förtydligar han sin inställning:

Punkt 4 på föredragningslistan – Detaljbudget 2014:

Denna reservation avser bara texten i underlaget för beslut.

Det förekommer i texten på sidan 2 att det på en plats står ”äldreboendet Gläntan stängs tills vidare” och på en annan plats i texten på samma sida står det ”Gläntans äldreboende stängs.”

För att vara tydlig är det min mening att korrekt text skall vara ”äldreboendet Gläntan stängs tills vidare”.

Morgan Larsson, Ledamot i Socialnämnden, Välfärdspartiet”

Inom loppet av några år har det skett om- och tillbyggnad vid tre av de fem äldreboendena på Niklasberg. Eken, Linden och Björken är klara, Gläntan och Solbacken återstår.

Kommunens boendeplan, antagen av kommunfullmäktige 2011 såg ett behov för om- och tillbyggnad av Gläntan och Solbacken under åren 2013-2016 och förutspådde även behovet av ett helt nytt äldreboende med cirka 40 platser.

Nu under januari-februari hanterar socialnämnden en reviderad boendeplan. Troligen betonas att det fortfarande är nödvändigt att om- och tillbygga Gläntan (2016) och Solbacken (därefter) men att det möjligen går att avstå från planen att bygga nytt.

Vad talar vi om? Investeringar för två äldreboenden, allt mellan 45 och 90 miljoner kronor vardera. Ökade hyror för socialnämnden för att betala investeringen, någonstans kring 5, 6 miljoner kronor varje år. Ökade driftskostnader för socialnämnden (om det tillkommer nya platser vid renoveringen), någonstans kring eller kanske strax under 10 miljoner kronor, två gånger. Plus att socialförvaltningen måste rekrytera en komplett ny uppsättning personal för Gläntan. Idag avvecklas hela personalen från Gläntan i enlighet med Morgan Larssons beslut att stänga Gläntan ”tills vidare”.

Det vi undrar över är: Har Morgan Larsson råkat ut för en språklig sammanblandning mellan uttrycken ”tills vidare” och ”tillfällig”? I arbetslivet brukar fasta anställningar betecknas som ”tills vidare” anställningar, tidsbegränsade anställningar är tillfälliga anställningar.

Det vi också undrar över är vem som kommer att medverka när Morgan Larsson tar fram ett ”nytt” Gläntan? Vi har velat ha en om- och tillbyggnad av Gläntan, men vi förlorade vid omröstningen.

Kommer vi att ha Morgan Larsson på vår sida när vi gör nya försök att få den borgerliga kommunledningen att inse behovet av fortsatt utveckling av våra äldreboenden, nu – eller så snart som möjligt?

Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv