Rapport från gårdagens kommunfullmäktige

På kommunens hemsida finns alltid senast morgonen efter kommunfullmäktige en kort rapport som berör samtliga punkter från föredragningslistan. På Vänsterpartiets hemsida är vi selektiva, vi kommenterar ett mindre antal punkter och vi väljer endast sådant som i våra ögon har större betydelse.

Här är hela dagordningen för 2013-10-30.

Stefan Kärvling lämnade våra synpunkter om ”delårsrapporten per augusti 2013”. Stefans anförande med alla frågor och anmärkningar finns att läsa på hans blogg.

Lutz Rininsland hade korta inlägg på ett antal punkter. Lutz nämnde under ”socialnämndens rapport” att vi i framtiden får veta att det inte bara är LSS-beslut där verkställigheten drar ut på tiden. Med tanke på nedläggningen av äldreboendet Gläntan får vi snart räkna med att även beslut enligt SoL återfinns på listan. Varje gång ett biståndsbeslut inte hinner verkställas inom tre månader så ska fullmäktige, revisorerna och Inspektionen för Vård och Omsorg informeras.

Under punkten ”Motionsredovisning” nämnde Lutz att Vänsterpartiet med spänning inväntar om tre av partiets motioner från början av mandatperioden hinner fattas beslut om innan valdagen 2014. I vart fall har vi inte för avsikt att dra tillbaka motionerna. Mer om detta här.

Marianne Ramm var i talarstolen under behandlingen av Miljöpartiets motion om begränsningen av fyrverkeri. Hon underströk att hänsynstagande bör absolut gälla i närheten av migrationsverkets flyktingförläggningar.

Lutz anmärkte vid behandlingen av S-motionen om feriearbete att det i underlag förekom flera vilseledande uppgifter från personalkontoret. Mer om detta kan du läsa här.

När det sedan gäller de fyra frågorna (som blev interpellationer) förefaller det vara nödvändigt för vissa politiker i ledningen för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen att tillgripa klumpiga och en aning skrattretande tolkningar av föreskrifterna. Varför egentligen förblir en gåta. Det finns en beskrivning som hjälper att första. Så här återger informationssekreteraren det på kommunens hemsida:

8.
Stefan Kärvling (V) frågar i en interpellation om rutiner avseende medborgarförslag. Kommunstyrelsens ordförande Gunnar Lidell (M) svarar på nästa sammanträde.

9.
Stefan Kärvling (V) frågar i en interpellation om grönområde vid Kindblomsvägen i Blåsut. Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Christer Thobiasson (M) svarar bland annat att texten på skylten som förbjuder tippning av trädgårdavfall har ändrats från ”grönområde” till ”område”.

10.
Lutz Rininsland (V) frågar i en interpellation om att medborgardialogen bör utvecklas. Kommunstyrelsens ordförande Gunnar Lidell (M) svarar på nästa sammanträde.

11.
Lutz Rininsland (V) frågar i en interpellation om staket kring område för får på Onsjöområdet. Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Christer Thobiasson (M) svarar att det är nyttjanderättshavarens ansvar att se till att stängslet underhålls.

”Christer Thobiasson (M) svarar” är inte korrekt. CHRISTER THOBIASSON (M), SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS ORDFÖRANDE, SATT KVAR PÅ SIN PLATS OCH SVARADE ALDRIGBEGÄRDE INTE ORDETIGNORERADE DEMONSTRATIVT STEFAN KÄRVLING OCH LUTZ RININSLAND. Allt som fanns var ett mail från fastighetsingenjören Maria Wagerland med en text som endast berörde frågorna men inte gav svar. Det är uppenbart att ledamöterna från Vänsterpartiet och från Moderaterna ser olika på sina roller som folkvalda politiker.

En fråga som Theresia Nordlund (S) ställde om uteblivna framgångar avseende fullmäktiges tidigare beslut att anställning enligt principen ”HEL / DEL” skulle gälla för alla nämnder, den frågan utvecklades till en livlig debatt. Kommunstyrelsens ordförande Gunnar Lidell (M) visade att han egentligen inte hade förstått frågan och kanske inte heller det beslut som fullmäktige fattade i början av 2013. Här borde ordföranden i PFU Anders Forsström (M) ha kommit till undsättning men han höll sig till kvällens moderata riktsnöre, han svarade inte när frågan ställdes till honom.

Den moderata ordföranden i Barn- och ungdomsnämnden, Lena Eckerbom Wendel, fick en fråga om fritidsverksamhet under sommarlovet. Hon läxade först upp frågeställaren Per Sjödahl (MP) att han borde låta bli att ställa frågor som inte uppfyller kommunallagens krav och som därutöver är rena förvaltningsfrågor. Tur för henne att hon genast förstod ”att tre av samma sort” var åtminstone en för mycket, så hon ansträngde sig senare att ge ett svar på frågan som hade riktats till henne.

Helt tyst under kvällen var ledamöterna från KD, VFP och SD. Arvodet om 1038 kronor per ledamot och kväll gäller dock inte hur aktiv man är, utan arvodet betecknas som inläsningsarvode.

 

Kategorier
Arkiv