artikel

Sommarpausen är snart slut, eller?

En titt på ”Plan för sammanträden 2012” säger att sommarpausen snart är förbi. Men när kommunfullmäktige skildes åt efter budgetsammanträdet 29 juni förkunnade kommunledningen att ett antal sammanträden skulle ställas in.
Kommunstyrelsens arbetsutskott tog paus efter 28 maj och träffas första gången igen 27 augusti, hela tre månader senare. Kommunstyrelsen möttes senast 5 juni och träffas igen ”på dagen” tre månader senare, 5 september. Kommunfullmäktiges paus är från 20 juni till 26 september. Vi var många som skakade på huvudet, men det hjälpte föga – det är kommunledningen som bestämmer.
Kvällen den 29 augusti skulle kommunfullmäktige haft sammanträde, men nu inbjuds istället till en träff som ingår i arbetet med kommunens nya vision. Nu gällande vision har hängt med ett antal år och ju längre tiden gått desto tydligare har det blivit att en annan, en ny och en ärligare text behövs. Det håller inte att ”visionen” och verkligheten ligger så långt ifrån varandra – och vad värre är, att avståndet växer.
Nu finns en tidsplan över hur arbetet skall löpa, med start nu i augusti fram till ett beslut i kommunfullmäktige i december nästa år. Den preliminära planen skissar att ”alla som vill” får en viss chans att vara med om att utforma Vänersborgs nya vision.
Vänsterpartiet har med sina åtta ledamöter och fyra ersättare en stark representation i kommunfullmäktige. Och vi vill att visionen ”denna gång” skall formuleras på bättre sätt. Vi tänker framförallt på några viktiga punkter:
  • Visionen ska vara första steget i verksamhetsstyrning.
  • Visionen skall visa på kommunens roll av utvecklingen i samhället.
  • Visionen skall vara tydlig och visa vad som är viktigast.
Vid ett medlemsmöte den 21 augusti förbereder sig partiets fullmäktigegrupp inför kommunens visionsarbete som skall pågå under lite mer än ett helt år.

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk