• Hem
  • Våra uppdrag
sida

Våra uppdrag

Styrelsen 2019

Ordförande Marianne Ramm.

Kassör Gunilla Cederbom.

Magnus Lilja.

Ninja Juhlin.

Peter Lénberg.

Ersättare är Monica Andersson och Thomas Cheadle
Thomas är också sekreterare.

Medlemsansvarig och Studieansvarig

Monica Andersson.

Revisorer i föreningen

Ordinarie: Gittan Kollberg och Göran Stenman.
Ersättare är Lena Larsson.

Ombud

ABF ombud: Gunnel Boman, Kenneth Allblom,
Robert Zackrisson.

Folkets Hus ombud: Inger Tolfes, Kenneth Allblom,
Lena Larsson, Magnus Lilja,

Ninja Juhlin, Peter Lénberg, Thomas Cheadle.

Föreningsarkivet: Ordinarie ombud Kenneth Allblom.
Ersättare är Gunnel Boman.
Kindblomska Folkparksstiftelsen:
Ordinarie ombudMagnus Kesselmark. Ersättare är Inger Tolfes.

Semesterhemsföreningen Nordkroken:
Ordinarie ombud James Bucci.
Ersättare är Thomas Cheadle.

Gruppledare

James Bucci.

Insynsplats i kommunens budgetberedning

James Bucci.

Kommunfullmäktige

Marianne Ramm, Monica Andersson,
Lutz Rininsland, Stefan Kärvling  
och en vakant.
Ersättare är Gunnel Boman, James Bucci och
Magnus Kesselmark.

Kommunstyrelsen

Ordinarie James Bucci och Marianne Ramm.
Ersättare är Stefan Kärvling.

Nämnder

Barn och Utbildningsnämnden: Ordinarie Monica Andersson.
och Stefan Kärvling. Ersättare är Magnus Lilja.

Byggnadsnämnden: Ordinarie Pontus Gläntegård.
Ersättare är Gunnel Boman.

Kultur- och fritidsnämnden: Ordinarie vakant.
Ersättare är Lena Larsson.

Kunskapsförbundet Väst: Ordinarie Lutz Rininsland.
Ersättare är Stefan Kärvling.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden:
Ordinarie Göran Stenman.
Ersättare är Kenneth Allblom.

Socialnämnden: Ordinarie Marianne Ramm,
Ersättare är Ninja Juhlin.

Samhällsbyggnadsnämnden: Ordinarie James Bucci.
Ersättare är Eldbjörg Bryntesson.

Styrelser mm.

Demokratiberedningen: Ordinarie Gunnel Boman.
Ersättare är Monica Andersson.

Distriktsstyrelsen Vänsterpartiet Fyrbodal:
Ledamot Monica Andersson.

Fastighets AB: Ersättare är Magnus Kesselmark.
Kommunrevisor: Ordinarie Peter Lénberg.
Nämndemän: Gunnel Boman,  James Bucci
och Ninja Juhlin.

Bli medlem i Vänsterpartiet

Dela den här sidan:

Kopiera länk