Välfärden måste finansieras

Frågor till kommunalråden i Vänersborg

Aftonbladet publicerar på sin debattsida ett inlägg från 15 lokala S-, M- och C-politiker under rubriken: Kommunerna måste få ökat stöd till välfärden.

Lokala politiker? Visserligen är samtliga från Dalarna, men nu råkar det vara så att Vänersborgs tre kommunalråd också tillhör partierna S, M och C.

Dalarnas kommuner känner av en alltmer ansträngd ekonomisk situation, där hög inflation och stigande priser ökar kommunernas kostnader.”

Men om kommunerna ska klara av att minska sina kostnader i takt med de ökade priserna, kommer detta att få stora konsekvenser för välfärden, och i synnerhet drabba skolor och äldreomsorg.”

”Det är inte längre möjligt för kommunerna att utföra sina uppdrag med de ekonomiska resurser som finns tillgängliga utan att drastiskt skära ner på verksamheten.”

”Många kommuner befinner sig redan i en akut situation, och behoven inom verksamheterna är större än de tillgängliga ekonomiska resurserna. Detta gäller för de flesta av Sveriges kommuner.”

Och debattartikeln avslutas med:

I detta exceptionella läge bör staten stötta kommunerna och därigenom satsa på vård, skola och omsorg. Som kommunalråd från alla kommuner i Dalarna är vi beredda att ta vårt ansvar, men för att lyckas krävs det att även riksdag och regering tar sitt ansvar och stöttar kommunerna ekonomiskt. Vår uppmaning är därför att öka stödet till kommunsektorn.”

Budgetarbetet i Vänersborg går just nu på högvarv, Än så länge bakom stängda dörrar med interna överläggningar. Först i juni läggs förslagen fram i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Men alla nämnders tankar är offentliga. På anslagstavlan på kommunens hemsida kan man bläddra fram till vad nämndernas politiker på sina möten i april har enats kring. Här finns konsekvensbeskrivningar för alla besparingar och verksamhetsförändringar som är nödvändiga om inte resurserna finns. 

Sammanställningen görs av kommunledningen, det är kommunalrådens slutsatser som vägar tyngst när mål- och resursplanen för 2024 skrivs.

Så frågan går till kommunstyrelsens ordförande, Benny Augustsson, S:  Nio kommunalråd från S i Dalarna för fram ett tydligt budskap – skulle du vilja underteckna uppropet?

Mats Andersson, C, 1:e vice ordförande i vår kommunstyrelse: Du tillhör ett parti där man blir alldeles vimsig av allt velande mellan att vilja vara ledande eller att vara i opposition – var står du och delar du uppmaningen till regeringen och riksdagen som fyra centerpartister står bakom i Dalarna?

Henrik Harlitz, M, 2:e vice ordförande i Vänersborgs kommunstyrelse: I mars avvisade du i fullmäktige kommunledningens försiktiga antydan att budgetarbetet skulle behöva ”ta från våra reserver”. Inte nu, sämre tider kan komma längre fram hörde vi dig säga. Dina partikollegor i Dalarna vågar säga ifrån och anser att det är nu regeringen måste komma till insikt. Är det så att din avvaktande hållning grundas i att du redan vet att Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson inte kommer att hörsamma uppmaningen från Dalarna? 

Och frågan till alla tre: Beskrivningen av kommunernas situation i Aftonbladets debattartikel är mycket talande. Är det inte samma läge som vi i Vänersborg befinner oss i?

Dela den här sidan:

Kopiera länk