Förskolan

Stärk jämlikheten tidigt

De senaste trettio åren har privatiseringar, nedskärningar och vinstjakt lett till en ökad segregation av det svenska samhället. Det märks redan i förskolan, där rika kommuner har större möjligheter att erbjuda en trygg och bra förskola åt alla barn. Att satsa stort på våra barn är den viktigaste investering vi kan göra för vår framtid. Därför presenterar Vänsterpartiet en stor satsning på förskolan.

Forskningen visar tydligt att förskolor med hög kvalitet har störst betydelse för barn från ekonomiskt och socialt utsatta förhållanden, och att förskolor som håller högre kvalitet också har en större utjämnande effekt.

I Skolinspektionens stora utvärdering av förskolan, Förskolans kvalitet och måluppfyllelse var den slutsatsen att kvaliteten varierar alldeles för mycket. Skolinspektionen menar att det är ett problem, eftersom det hotar förskolans viktiga kompensatoriska roll i ett samhälle med ökande skolsegregation och socioekonomiska skillnader.

För att fler barn ska få möjlighet att gå i en förskola som håller hög kvalitet krävs det stora satsningar. Personaltätheten måste bli högre, rätten till barnomsorg på obekväm arbetstid måste stärkas och en rättighet till trettio timmar i veckan på förskola måste införas för alla landets barn.

Vänsterpartiet har förslagit kraftiga satsningar om 70 miljarder till välfärden generellt. Det innebär 100 000 nya jobb och högre löner inom välfärden. Förskolans del av de satsningarna blir 10 miljarder och 15 000 fler anställda. Vi avsätter också tre miljarder extra för att stärka förskolans kompensatoriska uppdrag.

Med den satsningen kan vi:

  • Införa en ny kompensatorisk resursfördelningsmodell. För att förskolan ska kunna leva upp till sitt kompensatoriska uppdrag krävs en resurstilldelning som tar hänsyn till de varierande förutsättningar som råder i olika delar av landet och på olika förskolor.
  • Införa rätt till 30 timmars förskola för alla barn från 1 års ålder. Rätten till förskola ska utökas från dagens 15 till 30 timmar för alla barn i hela landet. En del kommuner erbjuder redan 30 timmar, men Vänsterpartiet anser att förskolan är för viktig för att det ska råda så stora skillnader mellan kommunerna avseende vad barn har rätt till.
  • Införa rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid. LO:s jämställdhetsbarometer från 2022 visar att barnomsorgens öppettider endast räcker för 5 av 10 föräldrar i arbetaryrken.
  • Införa skyldighet för kommuner att erbjuda öppen förskola.
  • Minska barngruppernas storlek.
  • Införa en modell liknande Dalamodellen i nationell skala. För att möta personalbristen inom utbildningssektorns yrken, såsom lärare, förskollärare och lärare mot fritidshem behövs ytterligare satsningar. Modellen innebär att studier kombineras med arbete på en arbetsplats.

Sammantaget kommer våra satsningar innebära en ökad jämlikhet och en bättre start på skolgången för en stor del av Sveriges barn.

Dela den här sidan:

Kopiera länk