Valstugan

Nästa fråga vid valstugan

Vad tycker Vänsterpartiet om att socialtjänsten tar barnen från familjerna?

Det är politiker i socialutskottet och i socialnämnden som ansvarar för att socialsekreterarnas arbete följer socialtjänstlagen och barnkonventionen. Politiker har också ansvar för att all personal i förvaltningen har rätt utbildning och kompetens för att kunna utföra ett korrekt arbete. 

Det enkla svaret på frågan är att Soc inte ”tar barnen” utan socialsekreteraren lägger ett förslag till politikerna i socialutskottet om att det är bäst för barnen att inte bor hemma. Säger politikerna ja till förslaget, så behövs ett domstolsbeslut för att det ska bli så. 

Det finns en bra text från Socialstyrelsen som förklarar – se vidare på länken ”Koll på Soc”. 

Tar soc barn från sina familjer?

Att soc tar barn från familjer är något som både vuxna och barn kan vara oroliga för. Men i de allra flesta fallen får barn och föräldrar hjälp av soc utan att barnet behöver flytta.

Sen finns situationer när det inte är bäst för barnet att bo kvar hemma. Då kan soc föreslå att barnet bor någon annanstans en tid. Under den tiden kan föräldrarna få hjälp av soc för att det ska bli bättre hemma.

Om föräldrarna och soc inte kan komma överens om att barnet ska flytta, kan soc tillsammans med en domstol i vissa fall bestämma det ändå. Men bara om de tror att barnet kan skadas av att bo kvar hemma.

Vänsterpartiet är medvetna om att det kan finnas en oro hos både vuxna och barn att socialtjänsten ska ta barn från familjer. Senaste tidens ryktesspridning och desinformationskampanjer måste tas på stort allvar, vilket annars kan försvåra samarbetet med socialtjänsten och leda till att barn och unga inte får det stöd och skydd de har rätt till. 

Vänsterpartiet invänder inte när allting görs rätt och att lagarna följs. Vänsterpartiet vill utifrån barnperspektivet och barnets bästa se en ökad tilltro till socialtjänsten och bra samarbete med berörda familjer. Då behöver socialsekreterare få ökade resurser och möjlighet att arbeta mer förebyggande för att förhindra att ett ingripande behöver ske. 

Vänsterpartiet vill se en ökad kulturkompetens inom socialtjänsten, ökad dialog med civilsamhället, trossamfund, organisationer och lättillgänglig information för ökad kunskap om socialtjänstens arbete med barn och unga. 

Vänsterpartiet stödjer det uppdrag som regeringen nyligen gett socialstyrelsen för att motverka ryktesspridning och desinformation om socialtjänsten där flera av ovan nämnda delar ingår. 

Uppdragets bakgrund beskrivs: “I olika sociala medier – både i Sverige och utomlands – sprids felaktiga uppgifter, rykten och desinformation om svensk socialtjänst. Bland annat förekommer påståenden om att socialtjänsten kidnappar muslimska barn. Felaktiga uppgifter, ryktesspridning och desinformation kan leda till att människor inte vågar vända sig till socialtjänsten. I förlängningen kan det leda till att barn och unga inte får det stöd och skydd som de har rätt till och behöver.

Dela den här sidan:

Kopiera länk