Valstugan

Frågor vid valstugan

Det är något speciellt med samtalen vid en valstuga. Valarbetaren har laddat upp och är förberedd på allt och alla frågor som kan komma att ställas. Och har lovat sig själv att iaktta den gyllene regeln: Lyssna, ge frågeställaren tid att utveckla sina tankar. Kontakten är det viktigaste. 

Och händer det att frågan du får är frågan du inte hade räknat med, hänvisa då till en källa som kan ge den korrekta informationen. 

Vad tycker ni i Vänsterpartiet om homosexuella?

Frågan ställs säkerligen inte endast vid vår  valstuga.  Men nu riktades frågan till en valarbetare vid vår träffpunkt. Det blev ett svar, det blev ett samtal. Skulle frågan ställts till en av de andra den dagen hade svaret med all säkerhet inte blivit precis samma. Det är här valarbetaren gör bäst att hänvisa också till partiets program, ett dokument som är antagen på kongressen, partiets högsta beslutande organ. 

Vad står i programmet om homosexualitet? 

Kampen för hbtq-personers rättigheter och avskaffande av heteronormen är central för Vänsterpartiet.

Sexualitet är en källa till livsglädje och lust. Alla människor ska ha samma rättigheter och samma chans till delaktighet, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet. Ingen diskriminering eller särbehandling av homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer-personer (hbtq) kan accepteras i ett demokratiskt samhälle. Det innebär till exempel att äktenskapslagstiftning, arvsrätt och familjerätt ska behandla alla lika. Heteronormen – den norm som ser heterosexualiteten som både naturlig och önskvärd – innebär osynliggörande och utanförskap för många människor och skapar och befäster fördomar. Heteronormen är en viktig del i könsmaktsordningen. Därför är kampen för hbtq-personers rättigheter både en fråga om mänskliga rättigheter och en självklar del i Vänsterpartiets feministiska kamp. Inom utbildning, vård, näringsliv och rättsväsende måste kunskaperna i hbtq-frågor öka. Också i hbtq-rörelsen återspeglas patriarkala strukturer där kvinnor underordnas, bl.a. uppmärksammas de lesbiskas situation för lite.

Dela den här sidan:

Kopiera länk