Bostadspolitik

Granskning av partiernas bostadspolitik 2022

Hyresgästföreningen inleder sin granskning med att beskriva syftet med rapporten: ”Bostadspolitiken är en fråga som har direkt påverkan på samtliga av Sveriges röstberättigade medborgares vardag. Men det är inte alltid så lätt att veta hur partierna ställer sig i olika bostadspolitiska frågor. Hyresgästföreningen vill med denna översikt upplysa väljare – oavsett om man är hyresgäst eller inte – om partiernas ståndpunkter.”

Rapporten utgår från ”10 bostadspolitiska motsatsförhållanden”. ”Ägt /Hyrt” är ett, ”Stöd renoveringar / Hushållen betalar” ett annat. 

Ett gediget arbete, varje riksdagsparti får sju hela sidor. Det finns beskrivande text och och en tydlig grafisk presentation. 

Längre fram finns spännande tabeller – underlaget för direkta jämförelser mellan partierna är följande: ”Partierna har tagit ställning i en rad olika bostadspolitiska frågor under mandatperioden. Hyresgästföreningen har identifierat 13 mer kritiska omröstningar.”

Bostadspolitik är en nationell fråga, därför ger dessa sammanställningar en god inblick i ”vad man får” när rösten läggs på det ena eller andra partiet. 

Men bostäder byggs (eller byggs inte) ute i kommunerna, i kommunens centralort och/eller ute ”på landet”. Och utrymmet för kommunpolitiker att påverka är stort. 

I Vänersborg har bostadsbyggandet sedan 2019 tagit rejält fart. 5,9 färdigställda bostäder per 1000 invånare ligger vida över det som gällde 2018 och tidigare, då var det under 3 nya bostäder per 1000 invånare. 5,9 är också en bra bit över rikssnittet som ligger på 4,8.

Den absoluta merparten av nya bostäder i Vänersborg finns i flerfamiljshus, nya bostäder i villor utgör en liten andel. En annan fråga är sedan fördelningen av nya bostäder mellan bostadsrättsföreningar, privata hyresvärdar och Vänersborgs allmännytta, alltså VBAB.

Hyresgästföreningens rapport är i alla avseenden ett mycket värdefullt dokument. Vallöften å ena sidan väger tunt i jämförelse med svaret på frågan ”vad har ni gjort?”

Vänsterpartiet kan med mycket gott samvete rekommendera att bläddra igenom hyresgästföreningens rapport.  Och vill man gå ett steg längre, så finns från hösten 2021 partiets motion ”Bostadspolitik, planering och byggande”.

Dela den här sidan:

Kopiera länk