Kollektivtrafik

Att ta sig fram på bästa sätt

Tja, vad är det som menas med ”på bästa sätt”? Snabbast, säkrast, enklast, billigast? Tänker du bara på dig själv, eller på andra också, på ”oss alla”, på dina utgifter, på samhällets kostnader, på miljön?

Ingen kan med bästa vilja påstå att trafikfrågor är ett högt prioriterat samtalsämne i den kommunalpolitiska processen i Vänersborg.

Tågresor till Göteborg fungerar bra, snabba förbindelser, frekventa avgångar, och med tanke på att tågen utgår från Vänersborg och att Öxnered är första hållplats så finns det alltid gott om plats. Att det är krångel kring Göteborgs Central kan vi inte rå över. Däremot gäller det för oss att hårdbevaka trafiken norrut, i första hand tågstopp i Brålanda som utlovas till 2028. Det är mer regel än undantag att dylika löften från centralt håll ändras, någon gång senare, just nu saknas medel för finansiering brukar det sägas.

Bussresor? Visserligen inte tillfredsställande för alla behov, vår kommun är ju långt mer än bara centralorten Vänersborg. En enkelbiljett kostar från Mariedal in till stan 35 kronor, det är häftigt. En resa till Mariestad eller Uddevalla eller Dals-Ed kostar inte heller mer än samma 35 kronor, det är anmärkningsvärt billigt. Man kan fråga sig varför det mesta av den dagliga arbetspendlingen sker med egen bil, en bil, en bilförare, ingen mer. Vad behöver ändras, vad kan vara moroten till att ändra beteendet?

Värre är det för alla som inte ens har möjlighet att överväga kollektivtrafikresandet. När ingen linje passerar i närheten. Eller när det endast finns en förbindelse på morgonen och en på eftermiddagen.

Cyklandet då? Är det ett attraktivt alternativ i Vänersborg? Ja och nej. Det finns ett mindre antal nyanlagda cykelstråk, föredömliga och trafiksäkra. Men det finns många cykelvägar med gupp och hopp och skadad asfalt, riskabla korsningar och upprepade konflikter med antingen gående eller andra trafikanter.

Det är nästan komiskt hur olika man kan se på frågan – 2021 i budgetsammanhang ville Vänsterpartiet utöka posten för utbyggnad av cykelstråk, Moderaterna yrkade tvärtom, nämligen att flytta det planerade lilla anslaget ”till senare”.

Det känns som om frågor om trafik, buss, bil, tåg men även cyklandet kommer att flyttas högre upp på dagordningen under mandatperioden 2022-2026.

Vi välkomnar detta och vi förbereder oss.

Det finns gott om litteratur att förkovra sig i. Alltid bra att veta vad som är, på gott och ont, och vilka kloka tankar som finns hos andra som redan har påbörjat resan.

Självfallet orienterar vi oss lokalt också om handlingar som Vänsterpartiet centralt har tagit fram: ”Kollektivtrafik

Slutligen är trafikfrågor något där kontakten med regionen är en nödvändighet. 3 september räknar vi med att Louise Jeppsson träffas vid  vår valstuga i Vänersborg. Hon företräder Vänsterpartiet i styrelsen för Västtrafik.  Vi får se om även Egon Frid kan vika en tid för oss, han är ledamot i kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen. 

Dela den här sidan:

Kopiera länk