Kommunfullmäktige

Det var en märklig kväll

Nästa månad blir det en lång eftermiddag och en kväll framåt midnatt – kommunfullmäktige skall besluta om Mål- och resursplan 2017-2019.

Nu var det en föredragningslista med åtta, nio punkter. Det kunde ha blivit ett rekordkort möte. Men det ville sig inte.

Dels sökte den borgerliga gruppen att göra en ”övertydlig politisk markering” som det moderata kommunalrådet Gunnar Lidell erkände från talarstolen, dels brast ordförandens ledningsförmåga på ett illavarslande sätt.

Vänersborg och Trollhättan startade 2013 ett kommunalförbund för gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Vi har här på hemsidan påtalat svårigheterna för Kunskapsförbundet Väst att hitta rätt väg till kloka lösningar. Vi har också understrukit att Vänsterpartiet vill bidra till att förbundet lyckas, och vi tror att så kommer att ske. Nu ifrågasattes allt när tre borgerliga partier i Vänersborg yrkade att förbundets presidium inte skulle beviljas ansvarsfrihet för 2015. Från början var det klart att yrkandet inte skulle få gehör. Det var ju bara tänkt som en markering. Men så blev det en pinsam dålig föreställning. Den avgörande frågan besvarades inte: Vill ni stjälpa eller vill ni förändra till det bättre? Moderaternas gruppledare dribblade bort sig i en mängd påhittade detaljfrågor som inte övertygade någon. Synd om flera seriösa politiker som kände på sig att inte kunna hoppa av när spelet väl hade satts igång. Voteringen slutade med 25 mot 21 och hela direktionen beviljades ansvarsfrihet.

Detta ärende framförallt men även andra frågor på dagordningen uppenbarade allvarliga brister i kommunfullmäktiges ordförandes förmåga att göra rätt. Partierna i minoritetsstyret måste på allvar överväga att hitta en lösning om situationen skulle upprepas. Det går inte att blunda, fullmäktiges roll som beslutande organ förutsätter att debattordningen och beslutsprocessen löper utan anmärkningar.

Dagen efter kommunfullmäktige har vi nu fått budgetberedningens underlag. Vänsterpartiet har gruppmöte onsdag 1 juni där vi formulerar vårt eget budgetyrkande. Då tar vi också som grupp ställning till vilka samtal vi avser föra innan kommunstyrelsens sammanträde en vecka senare. För första gången sedan valet i september 2014 har nu minoritetsstyret S, C och MP ställt frågan till oss om vi vill samtala om budgeten. Det får vår grupp avgöra på onsdag. Samtidigt är vi beredda att samtala med den borgerliga restgruppen M, L och KD – deras utspel i år har varit mycket nära våra egna tankar och då finns ingen anledning att inte fortsätta samtalen.

Några viktiga dagar framför oss, men viktigast av allt är nog nu närmast vår egen RÖD LÖRDAG:

rl maj 2016

Dela den här sidan:

Kopiera länk