Arena Vänersborg julkalendern

Hur Arena entréns andra plan och restaurang kom till

lögnare

 

Fullmäktige fattade sitt Arena beslut 070620. Det fanns en utredning. Det fanns ritningar.
Tre månader senare har några fattat ett beslut där de struntar i vad fullmäktige beslutade.
Hur vet vi det? Jo häng med
Materialet som var sekretessbelagd och som rätt snabbt blev icke sekretessbelagd är en guldgruva för den som söker svar på hur Arena Vänersborg har kunnat bli cirka 100mkr dyrare än de tilldelade 140mkr.

Redan i arbetsgruppsmötes (notera inte projektstyrelsemötes och inte produktionsmötes) protokoll nr 1 hittar vi mycket spännande grejer. Under punkt 6 – Programfrågor 1.6.2 kan vi läsa ”Entrédelen ritas om till två våningsplan med två separata entréer….Plan 1 skall innehålla restaurang och konferensytor.”

Alltså fullmäktigebeslut släng dig i väggen – här är det S Anders Larsson (barn- och ungdomsnämndens fd ordförande), Peter Nilsson (arena fritid  chef), Magnus Bengtsson (byggkonsult), Erik Myhrberg (arkitekt), Stefan Fransson (WSP), Stefan Wennerö (WSP) och Anna Malmborg (WSP) som bestämmer.

Det sades senare att Arena prislapps stigningen från 140mkr till 170mkr som skedde redan i november 2007 berodde på den överhettade byggmarknaden. Nu vet ni vad det egentligen berodde på.

Om ni, som vi, sätter vikt bakom ett fullmäktigebeslut kanske ni vill läsa utredningen som fullmäktige ställde sig bakom 070620.  Om nu ett fullmäktigebeslut är något att bry sig om vill säga.

Fortsättningen följer….

Dela den här sidan:

Kopiera länk