Uncategorized

Tre vise män bärande frågor om Arena Vänersborgs restaurang

visemän

Vid kommunfullmäktige 2009-11-19 ställdes tre frågor till kommunstyrelseordförande Lars-Göran Ljunggren. Varje fråga berörde tillkomsten av restaurangen i Arena Vänersborg. Varför tre frågor? Jo för att Lars-Göran Ljunggren har vägrat att svara på en interpellation om Arena Vänersborg.

Fråga 1

När beslutades egentligen om restaurangen?

Svar 1 

Fråga 2

Vem initierade restaurangen i Arenan?

Svar 2

 

Fråga 3

Hur mycket av Arenans beräknade 94 mkr fördyrning är på grund av det har, sedan kommunfullmäktiges beslut 2007-06-20, tillkommit en extra våning plus restaurang vid arenaentrén?

Svar 3

Dela den här sidan:

Kopiera länk