Uncategorized

Arena baksmällan

justiceisblind

Polisanmälningar om trolöshet mot huvudman har den 14 september lett till att åklagarkammaren i Uddevalla undersöker om det har förekommit brott kopplat till Arena Vänersborg

Ärendet är lottade till vice chefsåklagare Sune Johansson. Ärendet har nummer AM 146-99109.

Fredagen den 25 september diariefördes ett utgående brev till polismyndigheten i Vänersborg hos barn- och ungdomsförvaltningen.

Polismyndigheten upplystes om att de byggmötesprotokoll de hade begärt ut inte är diarieförda i barn- och ungdomsnämndens diarium.

Något inkommande brev från polismyndigheten alternativt någon tjänsteanteckning utifrån ett telefonsamtal med polismyndigheten finns, vid dagens datum, inte heller diarieförd i barn- och ungdomsnämndens diarium.

Dela den här sidan:

Kopiera länk