Uncategorized

Har ni fest eller?

fest

Vänsterpartiet i Vänersborg tackar för uppgifterna. Tyvärr har tekniska problem gjort att avsändarens namn har kommit bort

Inbjudna gäster till invigningen av Arena Vänersborg.

Med reservation för eventuella fel och förändringar in i det sista.

 

Saleh Abdulkarim   Anders Forsström   Ulf Mörkås
Håkan Alfredsson   Monica Forsström   Johnny Nilsson
Monica Alfsdotter   Jörg Friedmann   Eva Nilsson
Yvonne Alm   Claire Gabrielsson   Bengt-Erik Nilsson
Roland Andersson   Per Graneld   P-O Nordqvist
Roger Andersson   Solveig Grebner   Ulla Nordström
Susanne Andersson   Jan Gunnarsson   Andreas Norum
Toni Andersson   Inga-Lill Hajj   Madeleine Norum
Conny Andersson   Lars Hallkvist   Dan Nyberg
Clas Anderssön   Margaretha Hallqvist   Marie Nyblom
Carina Ask-Johansson   Inger Hallqvist Lindvall   Martina Ojala
Sten Axelsson   Lars Halma   Peter Ojala
Lars Axelsson   Kristina Hedman   Tina Ojala
Göran Bengtsson   Kieift Heidengård   Mikaela Ojala
Lars Berg   Jörgen Hellman   Eva Persson
Heidi Berger Ljunggren   Patrik Hult   S Gunnar Peterson
Peter Bergman   Kerstin Häregård   Agneta Riddar
Lena Bergman   Kent Javette   Maud Rudquist
Bo-Göran Bernheim   Sonja Johansson   Benny Ruus
Stig Bertilsson   Anders Johansson   Evy Ruus
Einar Bjarne   Ann Johansson   Anna Råhnängen
Tomas Björkman   Ingmar Johansson   Gerd Rödin
Kerstin Blom   Bengt K A Johansson   Samantha Samaria
Per-Olof Blom   Klas Johansson   Theresia Samaria
Lars G Blomgren   Mats Johansson   Thomas Sannemalm
Marianne Brattberg   Peter Johansson   Torbjörn Sjögren
Lars  Bäckström   Eva Johansson   Christin Slättmyr
Ann-Christin Bäckström   Gunilla Johansson   Johnny Stücken
Ulla Börjesson   Allan Johansson   Björn W Stålne
Greg Campbell   Margreth Johnsson   Sture Svennberg
Bo Carlsson   Kristina Jornevald   Kaj Svensson
Märta Carlsson   Astrid Karlsson Björkman   Robert Svensson
Kenneth Carlsson   Mustafa Kecevic   Nisse Söderqvist
Mikael Cederbratt   Henry Klotz   Clas-Äke Sörkvist
Annika Cederbratt   Monica Kyrkander   Mike Tjirare
Håkan Dafgård   Karin Källén   Annica Wennerblom
Stig-Göran Dennisson   Jeanette Larsson   Tord Wennerblom
Ingvar Dyberg   Gunnar Larsson   Helena Wessman
Ann-Christine Dyberg   S Anders Larsson   Börje Viberud
Monica Ejserholm   Katarina  Larsson   Gudrun Viberud
Hans Ejserholm   Kent Larsson   Mikael Wickbom
Lars Ekedahl   Kettil Lisland   Hans-Christian Wollstad
KarI-Ölof Eklund   Ingemar  Lindström   Birger von Hall
Per Ekman   Lars-Göran Ljunggren   Ingemar Vänerlöv
Alf Engqvist   Ronnie Ljunggren   Marianne Vänerlöv
Håkan Engström   Jonas Ljunggren   Andreas Vänerlöv
Maria Engström Weber   Jenny lodlovsky   Nina Vänerlöv
Lars Ericsson   Jan Lundborg   Gustaf Vänerlöv
Cege Eriksson   Sten Lundqvist   Alice Vänerlöv
Eva Eriksson   Per Löwenlid   Håkan Zandén
Ralf Eriksson   Guy Mahlviker   Karin Zandén
Sven-Ingvar Eriksson   Rune Malm   Margaretha Äberg
Rikard Eugenzon   Olle Markgren   Ewa Öqvist
Markus  Fors   Erik Myhrberg      

Dela den här sidan:

Kopiera länk