Uncategorized

Kostnaden för Arena Vänersborg ökar igen

James

Angående uppgifterna om att kostnaden för Arena Vänersborg nu kommer att landa kring 185-190 mkr.

Tyvärr är jag luttrad.

Jag har varit med om att se siffran vandra uppåt från 90 mkr förbi 120 mkr (140 mkr om man räknar in 20 mkr i tilltänkta sponsorpengar) till de 176 mkr jag visste om fram till igår – och nu 185-190 mkr.

Jag misstänker att det inte stannar där. Det sägs finnas ett icke diariefört dokument från en byggfirma som tidigt fick en förfrågan om att räkna på projektet Arena Vänersborg. Den kalkylen sägs ha landat på 230 mkr. Om det finns någon sanning i det ryktet vet jag inte.

Att diarieförandet av handlingar som gäller Arena Vänersborg har satts ut spel är däremot en sanning. Justitieombudsmannen JO har fattat beslut (Beslutsdatum: 2008-09-30 Diarienummer: 4639-2007) innebärande kritik i ärendet och det finns ytterligare två pågående JO-utredningar med koppling till Arena Vänersborg. Kommunens revisorer har också sent omsider vaknat och tittar extra på projektet.

Min bedömning angående de demokratiska bristerna är att ansvaret sitter hos gruppen som utgör projektstyrelsen för Arena Vänersborg. Hur ansvaret skall vara fördelat dem sinsemellan vet jag inte, men ytterst måste ansvaret inom den gruppen ligga hos ordföranden S Anders Larsson. Utifrån ärendets gång och de nu rådande kostnader för projektet tvekar jag inte utan anser att S Anders Larsson omedelbart bör lämna sina poster som förtroendevald och jag ställer mig frågande om han kan behålla sitt nya jobb som näringslivschef.

James Bucci

Dela den här sidan:

Kopiera länk