Arena Vänersborg

Misstag eller medveten mörkandet?

bandydosklubba_2

 

 

Följande debattinlägg kom till efter TTELAs artikel om JOs kritik av Vänersborg kommun som trycktes den 10 oktober då jag upplevde i artikeln att förvaltningschefen försökte att skylla ifrån sig.

TTELA skrev den 10 oktober om JO:s kritik av Barn- och ungdomsnämnden i Vänersborg. JO krävde bättre rutiner för diariehantering. Förvaltningschefen Karl-Johan Höjer svarade på JO:s krav med att förvaltningssekreterare fick i uppdrag att se över rutinerna.

Det låter betryggande men sanningen är att sekreterarna bär inget skuld i konstigheter kring diarieföringen av Arena Vänersborg-handlingarna och detta vet förvaltningschefen. Skulden för att handlingar inte hittade vägen till diariet ligger hos dem som valde att sitta på handlingarna istället för att skicka dem vidare för inregistrering. JO nämner tre personer i sitt beslut. Dessa är Barn- och ungdomsnämndens ordförande S Anders Larsson, områdeschef för arena fritid Peter Nilsson och kommunchefen Guy Mahlviker.

JO kritiserade också sättet som offentliga handlingar gjordes till ickeoffentliga. Ansvaret för detta ligger enbart hos förvaltningschefen då det är han som själv först diarieförde handlingarna och som sedan, efter politisk påtryckning, såg till att handlingarna försvann från diariet. Inte heller där har sekreterarna felat. Att sedan som chef försöka ge sken att en översyn av rutinerna skulle kunna förhindra liknande situationer är inte lite fult. Att överhuvudtaget ge sken av att sekreterarna har haft någonting med Arena-konstigheterna att göra är inte lite ryggradslöst. Nej JO:s kritik skall sitta där den hör hemma och då skall det sitta hos de ryggradslösa, mörkande människor som sätter de demokratiska spelreglerna ur spel.

JO-utredningen nummer två kommenterades av förvaltningschefen med att det gäller i grunden samma ärende – Arena Vänersborg. Den kommentaren ger inte hela bilden.

Utredningen handlar bara delvis om Arena-handlingar. Utifrån Arena-frågorna trillade en ”bonushandling” ut och är ett bevis för hur den politiska majoritetens underlag i ett annat ärende togs fram av ett företag som jobbar med marknadsföring och reklam. Samma företag som för övrigt jobbade fram pressunderlaget för Arena Vänersborg.

Det andra ärendet? Huvudnässkolan.

Beviset fick jag i min hand först två månader efter att jag hade den 14 april begärt ut handlingarna. Jag fick upprepa begäran den 2 juni. Svaret blev daterat den 12 juni och skickades först den 18 juni. Kommunfullmäktige röstade ned det av medborgarna väckt förslag om att hålla en folkomröstning angående Huvudnässkolan den 16 juni. Underlaget som avslöjade reklambyråns inblandning i Huvudnässkolans ärende kom fram till mig till slut med B-post den 24 juni.

Misstag eller medveten mörkandet?

Dela den här sidan:

Kopiera länk