Uncategorized

Pudelns kärna

poodle1

Den första september behandlade kommunstyrelsen aktieägaravtalet för Vassbotten AB. Då ville inte kommunstyrelsens majoritet ta till sig vänsterpartiets förslag att konkurrenshämmande paragraf 21.1 skulle utgå. Vid kommunfullmäktige 17 september utgick paragraf 21.1

Efter att vänsterpartiet hade hamnat i minoritet 14-1 i kommunstyrelsen (inte för första gången) skrev TTELA om Vassbotten AB att ”Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet om kommunen ska gå med i utvecklingsbolaget, men det blir en formalitet eftersom alla partier i kommunstyrelsen sade ja förutom vänsterpartiet.”

James Bucci (v) ville skicka tillbaka ärendet för att se över den punkt i aktieägaravtalet där parterna förbinder sig att inte främja eller stödja verksamhet som konkurrerar med utvecklingsbolaget. Förbudet skulle gäller tre år efter en part lämnat bolaget.

Efter ett debattinlägg i tidningen och utomstående kritik fick majoriteten kalla fötter. Kommunfullmäktige den 17 september blev pudlarnas fullmäktige när paragraf 21.1 plötsligt utgick från aktieägaravtalet.

Följande länk kan vara bra för alla pudlar att känna till

http://www.pudelklubben.se/

(V)oof!

Dela den här sidan:

Kopiera länk