Uncategorized

Fastighets AB och Topp

frågetecken1

Vi har idag begärt ut handlingar för att försöka förstå hur kommunen kunde köpa Topp för 17m och sedan sälja för 8m särskilt när köparen för 8m själv säljer fastigheten vidare 3 veckor senare för 40m.

  

2008-09-11

Önskade handlingar beträffande Fastighets AB och Topps lokaler i Brålanda

Jag önskar att få en kopia på det hyresavtal som Fastighets AB ingick i tillsammans med Hammar Nordic Plugg AB.

Jag önskar att få en kopia på den köpoption som Fastighets AB tilldelade Hammar Nordic Plugg AB.

Jag önskar att få kopior på bilagor 1, 2, 3 och 4 som är omnämnda i köpekontraktet, undertecknad 11 augusti 2008, mellan Fastighets AB och Hammar Nordic Plugg AB.

Jag önskar att få en kopia på det licensavtal mellan Fastighets AB och Chips AB som refereras till på sida 4 i köpekontraktet, undertecknad 11 augusti 2008, mellan Fastighets AB och Hammar Nordic Plugg AB.

Jag önskar att få kopior på handlingar kopplade till förköpsförfrågan i ärendet 2008/431 KS

Jag önskar att få kopior på protokoll förda över Fastighets AB styrelsemöten under de senaste fyra åren.

Handlingar kan skickas till

James Bucci

Storeskog

468 90 Vargön

Dela den här sidan:

Kopiera länk