artikel

Vår verksamhet och plan för 2020

Verksamhetsplan 2020

Inledning

Partiföreningen i Vänersborg har för verksamhetsåret 2019 arbetat fram en profil och målbild, som har sin utgångs punkt i hur vi vill uppfattas som parti och hur vi vill att det interna arbetet fungerar. Denna profil och målbild utgör grunden för partiföreningens arbete.

Partiföreningens uppgift

Ur Vänsterpartiets stadgar:

Partiföreningens uppgift är att på grundval av partiprogram och övriga beslut vinna förtroende för partiet och verka för dess politik.

Detta sker genom att formulera och föra fram lokala krav och förslag, stödja och organisera rörelser och aktiviteter till stöd för partiets strävanden samt genom att delta i kommunalpolitiskt arbete.

Verksamheten skall kännetecknas av öppenhet och strävan efter dialog med medborgarna.

Profil och målbild

Partiföreningen vill uppfattas av allmänheten och väljarna som ett parti där vi:
 • Är kunniga och pålästa
 • Se till mångas bästa, inte till några få
 • Har hela kommunen i fokus
 • Engagerade, lyhörda, samverkande, trovärdiga och respektfulla
 • Synliga, tillgängliga för dialog
 • Inbjudande, öppna och vänliga
Partiföreningen vill uppfattas av andra partier och dess företrädare som ett parti som:
 • Är kunniga och pålästa
 • Har en tydlig karta och kompass utifrån ideologisk grund
 • Är pragmatiska och konstruktiva
 • Eftersträvar att hitta lösningar tillsammans med andra
 • Är respektfulla och vänliga mot andra oavsett olika uppfattningar eller ställningstagande
Partiföreningen vill uppfattas internt, som ett parti där vi:
 • Är kunniga och pålästa
 • Har högt i tak och är respektfulla
 • Konstruktiva och lyhörda för varandras synpunkter
 • Lojala mot fattade beslut
 • Vi har ett engagemang och en känsla av tillhörighet och gemenskap
 • Vänliga, samarbetar och hjälper varandra, konstruktiv feed-back
 • Deltar i aktiviteter tillsammans, social samvaro och har kul ihop!
Sammanfattningsvis, ett parti som kännetecknas så här:
 • Ideologiskt grundade
 • Kunniga, pålästa, trovärdiga, konstruktiva, pragmatiska
 • Engagerade, respektfulla, hög i tak, lyhörda, stöttande
 • Gillar dialog, dialog, dialog!
 • Vi tillsammans!
 • Har kul!

Verksamhet och
aktiviteter 2020

Möten

Styrelsen har möte en gång per månad, som protokollförs. Protokollen skickas ut till medlemmar och finns i pärm i partilokalen.

Medlemsmöte planeras för hel termin och protokollförs.

Frågor från medlemmar att ta upp skickas till vår ordförande. Dagordning skickas ut en vecka innan.

Hemsida

Partiföreningen har en hemsida, som hålls uppdaterad med vår politik, möten och aktiviteter av webbredaktör.

Sociala medier

Partiföreningen har en offentlig Facebooksida, Vänsterpartiet i Vänersborg. Den används för mer kortfattad information om vad som händer i partiföreningen.

Lokal

Partiföreningen hyr en lokal på Kronogatan 31, för möten och andra aktiviteter.

Partiföreningen äger också andel i föreningen Nordkrokens sommarhem, som har ett hus vid stranden i Nordkroken, som kan hyras för olika aktiviteter.

Aktiviteter

Partiföreningen planerar nedan beskrivna aktiviteter och deltagande i arrangemang. Om medlem har idé om specifik aktivitet kontaktar man styrelsen för ställningstagande till förslaget.

Partiföreningen vill söka nya alternativa mötesformer för att utveckla det politiska samtalet och dialogen i aktuella och viktiga frågor för samhällsutvecklingen. Studier av olika slag är också en viktig del i att bygga en aktiv och engagerad partiförening.

Aktiviteter När
Internationella kvinnodagen 8 mars
Arbetarrörelsens internationella högtidsdag 1 maj
Aqua Blå Första helgen i juni
Studier och interna aktiviteter 1 gång per månad
Dialog med invånare om aktuella frågor/teman Sista lördagen i varje månad
Politiska samtal om aktuella frågor 2-3 ggr/termin

Styrelsen för Vänsterpartiet i Vänersborg

2020-01-15

Dela den här sidan:

Kopiera länk