sida

Våra uppdrag

Styrelsen 2020

Ordförande Magnus Lilja.

Kassör Gunilla Cederbom.

Madelaine Johansson.

Monica Andersson.

Peter Lénberg.

1:e ersättare är Bo Silfverberg.
2:e ersättare är Ida Hildingsson.
Bo är också sekreterare. Ersättare Madelaine Johansson.

Medlemsansvarig och Studieansvarig

Monica Andersson.

Revisorer i föreningen

Ordinarie: Gittan Kollberg och Göran Stenman.
Ersättare är Lena Larsson.

Valberedning

Berit Utberg, Inger Tolfes och Pontus Gläntegård.

Ansvariga för det  internfeministiska arbetet

Ida Hildingsson

Magnus Lilja

Ombud

ABF ombud: Gunnel Boman,
Robert Zackrisson.

Föreningsarkivet: Ordinarie ombud .
Ersättare är Gunnel Boman.
Kindblomska Folkparksstiftelsen:
Styrelseledamot: Gunilla Cederbom.
Ersättande ledamot: Inger Tolfes.
Ordinarie ombud vid årsmöte: Gittan Kollberg.
Ersättare: Eldbjörg Bryntesson.

Semesterhemsföreningen Nordkroken:
Ordinarie ombud Peter Lénberg.
Ersättare är Robert Zackrisson.

Gruppledare

James Bucci.

Insynsplats i kommunens budgetberedning

James Bucci.

Kommunfullmäktige

Marianne Ramm, Monica Andersson,
Lutz Rininsland, Stefan Kärvling  och James Bucci.
Ersättare är Gunnel Boman, Magnus Lilja och 
Eva Lindgren.

Kommunstyrelsen

 

Ordinarie James Bucci och Marianne Ramm.
Ersättare är Stefan Kärvling.

Nämnder

Barn och Utbildningsnämnden: Ordinarie Magnus Lilja
och Stefan Kärvling. Ersättare är Eva Lindgren.

Byggnadsnämnden: Ordinarie Pontus Gläntegård.
Ersättare är Gunnel Boman.

Kultur- och Fritidsnämnden: Ordinarie Bo Silfverberg.
Ersättare är Vakant

Kunskapsförbundet Väst: Ordinarie Lutz Rininsland.
Ersättare är Stefan Kärvling.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden:
Ordinarie Göran Stenman.
Ersättare är Vakant

Socialnämnden: Ordinarie ,Ninja Juhlin
Ersättare är Ida Hildingsson

Samhällsbyggnadsnämnden: Ordinarie James Bucci.
Ersättare är Eldbjörg Bryntesson.

Styrelser mm.

Fastighets AB: Ersättare är Sivert Rölvåg
Kommunrevisor: Ordinarie Peter Lénberg.

Bli medlem i Vänsterpartiet

Dela den här sidan:

Kopiera länk