sida

Socialnämnden

Socialnämndens nästa sammanträde är torsdag 6  september 2018.  Kallelsen och handlingarna skickas ut en vecka innan. På den här sidan kommer då att finnas en aktuell länk till underlaget.

Marianne Ramm och Lutz Rininsland är Vänsterpartiets två ledamöter och deras ersättare är Inger Tolfes.

Vill du veta när denna nämnd och alla andra nämnder sammanträder under 2018? Här hittar du alla sammanträdestider  Där hittar du också protokoll från tidigare sammanträden.

Vill du bilda dig en uppfattning om förvaltningens olika verksamhetsfält så kan du med fördel starta på denna länk. De flesta insatser som nämns på denna delen av hemsidan ansvarar socialnämnden och socialförvaltningen för.

Senast uppdaterad 2018-07-08

Kopiera länk