sida

Socialnämnden

Socialnämndens nästa sammanträde är torsdag 22  november 2018.  Här länken till kallelsen och här ligger hela handlingen..

Marianne Ramm och Lutz Rininsland är Vänsterpartiets två ledamöter och deras ersättare är Inger Tolfes.

Vill du veta när denna nämnd och alla andra nämnder sammanträder under 2018? Här hittar du alla sammanträdestider  Där hittar du också protokoll från tidigare sammanträden.

Vill du bilda dig en uppfattning om förvaltningens olika verksamhetsfält så kan du med fördel starta på denna länk. De flesta insatser som nämns på denna delen av hemsidan ansvarar socialnämnden och socialförvaltningen för.

Kopiera länk