Socialnämnden

Socialnämndens nästa sammanträde är torsdag 23 maj 2018.  Här finns bara kallelsen.  Den här länken leder till kommunens digitala anslagstavla, där hittar man fliken kallelser och beslutsunderlag, klicka Socialnämnden 2018, där finns handlingarna. 

Lutz Rininsland och Marianne Ramm är Vänsterpartiets två ledamöter och deras ersättare är Inger Tolfes.

Vill du veta när denna nämnd och alla andra nämnder sammanträder under 2018? Här hittar du alla sammanträdestider Där hittar du också protokoll från tidigare sammanträden.

Vill du bilda dig en uppfattning om förvaltningens olika verksamhetsfält så kan du med fördel starta på denna länk. De flesta insatser som nämns på denna delen av hemsidan ansvarar socialnämnden och socialförvaltningen för.

Senast uppdaterad 2018-05-16

Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv