sida

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens nästa sammanträde är torsdag 13 september.  En vecka innan kan vi lägga ut kallelsen och en länk till kommunens digitala anslagstavla, där hittar man fliken kallelser och beslutsunderlag, klicka Samhällsbyggnadsnämnden 2018, där finns kallelsen och samtliga handlingar. Information om samhällsbyggnads-nämnden och samhällsbyggnadsförvaltningen hittar du här.  

Vid frågor, funderingar och synpunkter kring enskilda punkter på dagordningen för det kommande sammanträdet eller i övriga frågor som faller på samhällsbyggnadsnämnden kan du vända dig till våra representanter. I samhällsbyggnadsnämnden är Vänsterpartiets företrädare  James Bucci och Emir Terzic, ersättare är Eldbjörg Bryntesson. 

Senast uppdaterad 2018-07-09 

 

Kopiera länk