sida

Samhällsbyggnads-nämnden

Ordinarie ledamot James Bucci.
Ersättare Eldbjörg Bryntesson
Information om samhällsbyggnadsnämnden och samhällsbyggnadsförvaltningen hittar du här.

Kopiera länk