sida

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens nästa sammanträde är torsdag 13 december.  Här finns handlingarna.

Information om samhällsbyggnadsnämnden och samhällsbyggnadsförvaltningen hittar du här.  

Vid frågor, funderingar och synpunkter kring enskilda punkter på dagordningen för det kommande sammanträdet eller i övriga frågor som faller på samhällsbyggnadsnämnden kan du vända dig till våra representanter. I samhällsbyggnadsnämnden är Vänsterpartiets företrädare  James Bucci och Emir Terzic, ersättare är Eldbjörg Bryntesson. 

Kopiera länk