sida

Miljönämnden

Nästa sammanträdet är måndag 5 november 2018. Kallelsen med föredragningslistan finns här

I miljönämnden är Vänsterpartiets ledamot Göran Stenman och hans ersättare är Eva Lindgren.

Miljönämnden sysslar med många olika frågor och ofta sker ett samarbete med andra nämnder. Förvaltningens verksamhet redovisas av kommunen på en del av hemsidan som är gemensam för tre nämnder: byggnads-, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Vill du veta när denna nämnd och alla andra nämnder sammanträder under 2018? Här hittar du alla sammanträdestider.   .

Kopiera länk