Kommunstyrelsens arbetsutskott

James Bucci företräder Vänsterpartiet i kommunstyrelsens arbetsutskott. Utskottet förbereder kommunstyrelsens sammanträden, oftast cirka två veckor innan kommunstyrelsens möts. Nästa sammanträdet är 20 oktober 2014 – länken till kallelsen och handlingar finns här .  

Senast uppdaterad 2014-10-15
Kategorier
Arkiv